Školka na Staré Osadě

Platba zájmových kroužků
(2019/2020)

Věda nás baví (14 lekcí)1290,-
Zumba (15 lekcí)950,-
Sportovní a míčové hry (15 lekcí)950,-
Angličtinazdarma

Platba školného

Lze provést převodem z účtu, poštovní poukázkou typu "A", výjimečně hotově v pokladně MŠ.

Částka: 550 Kč.

Do 15. dne v měsíci na účet MŠ 117036621/0100.

Variabilní symbol: číslo dítěte.

Odesílatel: jméno a příjmení dítěte, bydliště.

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.

§ 123 odst. 2 zákona 561/2014 Sb. – školský zákon, který nabývá účinnost od 1. 9. 2017 - vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Platba stravného

Lze provést převodem z účtu, poštovní pokázkou typu "A", výjimečně hotově v pokladně MŠ.

Částka (záloha): 750 Kč (850 Kč - děti s odkladem školní docházky).

Do 15. dne v měsíci na účet MŠ 43-3501250247/0100.

Variabilní symbol: číslo  dítěte.

Odesílatel: jméno a příjmení dítěte, bydliště.

Členský příspěvek - Osadníček spolek

1000 Kč ročně za dítě umístěné v MŠ NA OSADĚ.

600 Kč ročně za druhé (a další) ditě umístěné v MŠ NA OSADĚ.

Číslo bankovního účtu: 2200299798/2010.

Variabilní symbol: variabilní symbol dítěte přidělený pro platby v MŠ.

Zpět na úvod stránky