Školka na Staré Osadě

Integrace

Mateřská škola realizuje skupinovou a individuální integraci dětí s postižením. Skupinová integrace se uskutečňuje ve třídě speciální – logopedické. Péče je zaměřena na reedukaci řečových nedostatků. Speciální péče je uskutečňována formou denní intenzivní, individuální práce s dítětem. Tato péče je poskytována ve spolupráci s odborníky SPC Veslařská, kteří provádí i pravidelná kontrolní vyšetření.

V mateřské škole se uskutečňuje rovněž individuální integrace dětí s postižením do běžné třídy za podpory asistenta pedagoga. Tato integrace probíhá na základě individuálního plánu, který vypracovává učitelka ve spolupráci s odborníky příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) asistentkou pedagoga a rodiny. Snažíme se, aby plánování vždy vycházelo z potřeb a zájmů dítěte.

 

Zpět na úvod stránky