Školka na Staré Osadě

Náš den

Provoz mateřské školy je každý den od 6.30 do 16.30 hod.

Délka pobytu dětí v mateřské škole je individuální tak, aby odpovídala potřebám rodičů a duševní hygieně dítěte. Příchod dětí do mateřské školy je individuální nejčastěji do 8.30 hodin. Provoz školy je ukončen v 16.30 hodin.

Od 6.30 do 10.00 hod. probíhají hry a dopolední aktivity dětí. V době od 8.30 do 9.00 hodin se podává dopolední svačina. Po hrách a vzdělávacích aktivitách následuje příprava na pobyt venku a vlastní pobyt venku. Jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení dětí. V případě příznivého počasí trvá zpravidla 2 hodiny. V době od 12.00 do 12.30 děti obědvají. Od 12.30 do 13.00 se děti rozchází po obědě domů.

Po obědě děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí. Do ukončení provozu následují spontánní hry a zájmové aktivity dětí. Od 14.30 do 15.00 hodin se podává odpolední svačina.

Informace o připravovaných akcích MŠ (divadla apod.) jsou vždy včas oznamovány na informačních nástěnkách pro rodiče. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky!

Uzamčení MŠ:9.00 - 12.30
13.00 - 14.30
Školní zahrada:9.30 - 12.30
13.00 - 14.30

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
od 6.30 do 9.00, dále pak od 12.30 do 13.00 a od 14.30 do 16.30 hod. se dostanou rodiče do jednotlivých pavilonů pomocí čipů, které dostanou oproti záloze 100,- Kč v den nástupu dítěte do MŠ.

Zpět na úvod stránky