Školka na Staré Osadě

Distanční vzdělávání

Vážení rodiče.
Distanční vzdělávání je povinné pro všechny děti předškolního věku viz Školní řád „Povinné předškolní vzdělávání“. Omluveno z distančního vzdělávání je pouze dítě, které je nemocné. Vzhledem ke vzniklé situaci připomínáme způsob omlouvání:
Dodatek č. 1 – Školní řád na školní rok 2020/21

Způsob omlouvání povinného předškolního vzdělávání dětí v případě distančního vzdělávání.

1) Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy, nebo dojde k uzavření mateřské školy.
2) Pokud se dítě z důvodu onemocnění nemůže účastnit distančního vzdělávání, je rodič povinen dítě omluvit nejpozději do tří dnů na e-mail: zástupkyně@msnaosade.cz.
3) Distanční vzdělávání bude uskutečňováno prostřednictvím webových stránek MŠ. V případě, že zákonný zástupce nemá možnost připojení k internetu, dohodne způsob předání informací třídní učitelka se zákonným zástupcem telefonicky.

Znovu připomínáme všem rodičům, aby dětem zakládali podepsané pracovní listy a úkoly, které jsou umístěny na našich webových stránkách, protože je budou odevzdávat třídní učitelce při nástupu do mateřské školy. Distanční výuka bude aktualizována každé pondělí. V případě dotazů můžete kontaktovat třídní učitelku telefonicky ve vaší třídě každé pondělí a středu od 8-12 hod.

Zpět na úvod stránky