Školka na Staré Osadě

Zapojení MŠ do projektů

Naše mateřská škola se zapojila do těchto projektů:

Projekt: DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
DIGITALIZUJEME ŠKOLU


Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

reg. č.:CZ.02.02.04/00/23_017/0008245
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV


Projekt: Operační program Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

reg. č.:CZ.02.02.XX/00/22_002/0002349
Operační program Jan Amos Komenský


FondSidus - vracíme dětem úsměvy

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.
Certifikát dárce


Projekt: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně


Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Více informací

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II


Projekt VZDĚLÁVÁNÍ II

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ II je spolufinancován Evropskou unií.
Cíle:
Zvyšování odborné úrovně pedagogických pracovníků pro zkvalitnění výchovně vzdělávací práce s dětmi.
Obohacení předškolního vzdělávání o odborné programy.
Personální podpora školního asistentem.

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ II


Vzdělávání, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003441 z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019.

Projekt statutárního města Brna "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně"              CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Informace o projektu:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

FondSidus - vracíme dětem úsměvy

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.
Certifikát dárce


Zpět na úvod stránky