Školka na Staré Osadě

Spolek rodičů Osadníček

Osadníček
Spolek rodičů při MŠ na Osadě
Koperníkova 9/6, Židenice, 615 00 Brno
IČ: 19848986
email: osadnicekspolek@gmail.com

CO JE SPOLEK?

Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami.

PROČ?

- Chceme pomoci mateřské škole financovat kulturní a sportovní akce, kterých se naše děti účastní.
- Ze získaných peněz také budeme moci přispět na nákup hraček, didaktických pomůcek, dárků a sladkých odměn a občerstvení při soutěžních akcích.
- Rádi bychom pro Vás a vaše děti zorganizovali akce, při nichž se pobavíme a lépe poznáme.

JAK SE STÁT ČLENEM?

Stačí podepsat přihlašovací lístek. Lístky jsou k dispozici ve třídách mateřské školy nebo ke stažení ZDE.

Naši členové jsou rodiče dětí, kteří chtějí přispět k tomu, aby si děti v mateřské škole a na zahradě MŠ mohly hrát v hezkém prostředí.

Členství zaniká: ukončením docházky dítěte do MŠ, neuhrazením příspěvku, zánikem spolku.

JAK FUNGUJE?

Jak je spolek uspořádán a pravidla, podle kterých funguje upravují stanovy. Jsou zde zakotveny:
- cíle spolku;
- vznik a zánik členství;
- orgány spolku;
- principy hospodaření.

CO SE NÁM PODAŘILO

Za několik let existence Osadníčku jsme toho stihli celkem hodně.
- Několikrát jsme pořádali podzimní karneval, zimní výlet do okolí Brna, velikonoční jarmark. Každoročně pořádáme táborák s pálením čarodějnic a pomáháme s úklidem zahrady školky (hrabání listí).
- Z financí získaných Osadníčkem byly pořízeny herní prvky Lanový most, prolézačka Housenka, dvě skluzavky, čtyří lavičky s volantem, byla provedena rekonstrukce pískovišť, revitalizace zahrady a vybudováno dopravní hřiště.
- Finanční prostředky pravidelně rozdělujeme do jednotlivých tříd na nákup didaktických pomůcek, hraček a bezpečnostních vestiček.

Děkujeme za pomoc a spolupráci,
Členové výboru Spolek rodičů Osadníček

Zpět na úvod stránky