Školka na Staré Osadě

Osadníček spolek

Spolek založený rodiči při Mateřské škole NA OSADĚ, Koperníkova 6, Brno.

Registrováno MV ČR 22.9.2008 (dříve občanské sdružení Osadníček).
IČ: 22723081

E-mail: osadnicekspolek@gmail.com

CO JE spolek?

- je právní forma organizace, která vzniká registrací stanov na MV;
- je dobrovolnou organizací;
- řídí se Zákonem o sdružování občanů č.83/1990 Sb.;
- členem mohou být fyzické osoby starší 18 let ale i právnické osoby;
- finanční prostředky jsou používány výhradně pro dosahování cílů spolku.

PROČ?

- Chceme pomoci mateřské škole financovat kulturní a sportovní akce, kterých se naše děti účastní.
- Ze získaných peněz také budeme moci přispět na nákup hraček, didaktických pomůcek, dárků a sladkých odměn a občerstvení při soutěžních akcích.
- Rádi bychom pro Vás a vaše děti zorganizovali akce, při nichž se pobavíme a lépe poznáme.

JAK SE STÁT ČLENEM?

Stačí podepsat přihlašovací lístek. Lístky jsou k dispozici ve třídách mateřské školy nebo ke stažení ZDE.

Naši členové jsou rodiče dětí, kteří chtějí přispět k tomu, aby si děti v mateřské škole a na zahradě MŠ mohly hrát v hezkém prostředí.

Členství zaniká: ukončením docházky dítěte do MŠ, neuhrazením příspěvku, zánikem spolku.

JAK FUNGUJE? - stanovy

Jak je spolek uspořádán a pravidla, podle kterých funguje upravují stanovy. Jsou zde zakotveny:
- cíle spolku;
- vznik a zánik členství;
- orgány spolku;
- principy hospodaření.

Stanovy

CO SE NÁM PODAŘILO

Za 8 let existence Osadníčku jsme toho stihli celkem hodně.

- Několikrát jsme pořádali podzimní karneval, zimní výlet do okolí Brna, velikonoční jarmark. Každoročně pořádáme táborák s pálením čarodějnic a pomáháme s úklidem zahrady školky (hrabání listí).
- Z financí získaných Osadníčkem byly pořízeny herní prvky Lanový most, prolézačka Housenka, dvě skluzavky, čtyří lavičky s volantem, byla provedena rekonstrukce pískovišť, revitalizace zahrady a vybudováno dopravní hřiště.
- Finanční prostředky pravidelně rozdělujeme do jednotlivých tříd na nákup didaktických pomůcek, hraček a bezpečnostních vestiček.

Děkujeme za pomoc a spolupráci,
členové výboru Osadníček spolek

Zpět na úvod stránky