Školka na Staré Osadě

Školní jídelna

Odhlašování obědů:

Přihlašování i odhlašování dětí je nutné oznámit den předem do 12.00 hodin:

  • zápisem do sešitu v jednotlivých třídách
  • telefonicky na tel: 541 241 332-3, zprávou SMS na tel: 733 111 314

Tvar SMS: jméno dítěte, třída, doba odhlášení

Na pozdější odhlašování (po 12.00 hod.) nebude brán zřetel. 

V případě náhlé nemoci, je možno si zaplacený oběd v první den nepřítomnosti vyzvednout. V případě nemoci přes víkend, je možno oběd odhlásit vždy v pondělí do 7.00 hod. Je nutné současně nahlásit, zda si oběd v první den nemoci vyzvednete. Oběd si můžete vyzvednout pouze první den nemoci. Obědy se vydávají v 11.15 hodin v kuchyni MŠ a to pouze do čistých jídlonosičů. Jídlo vydávané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě a nelze ho dlouhodobě uchovávat!

Není-li dítě přihlášeno ke stravování, nemá nárok na stravu. Pokud není dítě odhlášeno, je stále vedeno jako strávník a tyto dny jsou mu účtovány.

Od 1. 9. 2021 je vedoucí školní jídelny paní Renata Janoušková (tel. číslo: 541 241 332)

Pokladní hodiny vedoucí školní jídelny:

středa 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.30 hod.

Informace o stravování a o platbách stravného Vám podá vedoucí ŠJ ve dnech:
pondělí  7.00 - 11.00
středa  7.00 - 16.30 (pokladní hodiny 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30)
pátek   7.00 - 14.00

Zpět na úvod stránky