Školka na Staré Osadě

Platba školného

1) převodem na účet MŠ

Č. účtu – 117036621/0100

2) hotově na pokladně MŠ 

vždy 15. den v měsíci - VÝJIMEČNĚ

Pokladní hodiny:
Úterý 7.00 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.

3) poštovní poukázkou  typu „ A „ na účet MŠ

Účel platby :             školné
Částka ( záloha ) :    550,- Kč
Číslo účtu :               117036621/0100
Variabilní symbol :    číslo dítěte
Konstantní symbol :  -
Odesílatel :              jméno dítěte, bydliště

RODIČE UHRADÍ ŠKOLNÉ DO 15. DNE V MĚSÍCI.
NEUHRAZENÉ ( NEBO POZDNÍ ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ!

Výpočet úplaty předškolního vzdělávání pro šk. rok 2020/2021 ZDE

PLATNOST OD 31. 5. 2020

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.

§ 123 odst. 2 zákona 561/2014 Sb. – školský zákon, který nabývá účinnost od 1. 9. 2017 - vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Zpět na úvod stránky