Školka na Staré Osadě

Platba stravného

1) převodem na účet MŠ

Č. účtu – 43-3501250247/0100

2)  hotově u vedoucí školní kuchyně 

vždy 15. den v měsíci - VÝJIMEČNĚ

3) Poštovní  poukázkou  typu „ A „ na účet MŠ

Účel platby :             obědy
Částka ( záloha ) :    750 Kč (850 Kč)
Číslo účtu :               43-3501250247/0100
Variabilní symbol :    číslo dítěte
Konstantní symbol :  -
Odesílatel :               jméno dítěte, bydliště

VÝŠE ÚHRADY:

750 Kč (děti od 3-6 let)

850 Kč (děti s odkladem školní docházky)

Pokladní hodiny:
úterý 8.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.

RODIČE UHRADÍ STRAVNÉ DO 15. DNE V MĚSÍCI.
NEUHRAZENÉ (NEBO POZDNÍ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ!

VÝŠE STRAVNÉHOděti 3-6 letděti 7 let
svač. ráno9,-10,-
oběd20,-22,-
svač. odpoledne8,-9,-
celý den37,-41,-

Děti, které dovrší v době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020  7 let, platí  vyšší částku za stravné.

Platnost od 1. 11. 2019

Zpět na úvod stránky