Školka na Staré Osadě

Platba stravného

1) převodem na účet MŠ

Č. účtu – 43-3501250247/0100

2)  hotově u vedoucí školní kuchyně 

vždy 15. den v měsíci - VÝJIMEČNĚ

3) Poštovní  poukázkou  typu „ A „ na účet MŠ

účel platby:             obědy
Částka (záloha):    750 Kč (850 Kč)
Číslo účtu:               43-3501250247/0100
Variabilní symbol:    číslo dítěte
Konstantní symbol:  -
Odesílatel:               jméno dítěte, bydliště

VÝŠE ÚHRADY:

750 Kč (děti od 3-6 let)

850 Kč (děti s odkladem školní docházky)

Pokladní hodiny:
úterý 7.00 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.

RODIČE UHRADÍ STRAVNÉ DO 15. DNE V MĚSÍCI.
NEUHRAZENÉ (NEBO POZDNÍ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ!

VÝŠE STRAVNÉHOděti 3-6 letděti 7 let
svač. ráno9,-10,-
oběd20,-22,-
svač. odpoledne8,-9,-
celý den37,-41,-

Děti, které dovrší v době od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021  7 let, platí  vyšší částku za stravné.

Platnost od 1. 9. 2020

Zpět na úvod stránky