Školka na Staré Osadě

Vítejte na stránkách
mateřské školy NA OSADĚ

Aktuality

Online semináře pro rodiče

Vloženo dne: 23. 11. 2021

V rámci projektu MAP Brno II se můžete zdarma zúčastnit vzdělávacích seminářů. Více informací.

Náhrada zamykání zahrady - informace pro rodiče dětí ze třídy E - Modrásci

Vloženo dne: 8. 11. 2021

Více informací

Zamykání zahrady

Vloženo dne: 27. 10. 2021

Srdečně Vás zveme na tradiční školní akci "Zamykání zahrady se skřítkem Osadníčkem", která se uskuteční v úterý 2. 11. v 16:00 hod. na zahradě MŠ.
Více informací

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 27. 10. 2021

Vážení rodiče.
Připomínáme uzavření mateřské školy v pátek dne 29. 10. 2021. Uzavření mateřské školy bylo projednáno a schváleno na třídních schůzkách dne 9. 9. 2021. V případě Vaší nepřítomnosti Vás třídní učitelky kontaktovaly osobně. Provoz bude obnoven v pondělí 1. 11. 2021.

Bc. Jana Křivánková
Ředitelka MŠ

Informace k čerpání ošetřovného z důvodu karantény

Vloženo dne: 22. 10. 2021

Více informací.

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 22. 9. 2021

Vážení rodiče. Připomínáme uzavření mateřské školy v pondělí dne 27. 9. 2021. Uzavření mateřské školy bylo projednáno a schváleno na třídních schůzkách dne 9. 9. 2021. V případě Vaší nepřítomnosti Vás třídní učitelky kontaktovaly osobně. Provoz bude obnoven ve středu 29. 9. 2021.

Bc. Jana Křivánková
Ředitelka MŠ

Schůzky rodičů

Vloženo dne: 3. 9. 2021

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 v 16.00 hod. budou ve třídě C (Žluťásci) schůzky rodičů.
Program:
- Informace na školní rok 2021/2022
- Informace Sdružení rodičů OSADNÍČEK
- Informační schůzky s třídními učitelkami v jednotlivých třídách

Prosíme všechny rodiče o účast bez přítomnosti dětí!

Opatření COVID – 19

Vloženo dne: 31. 8. 2021

V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti testování. Děti v mateřské škole jsou vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek.

Veškerá další opatření najdete ve Školním řádu na školní rok 2021/2022.

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 31. 8. 2021

Výběr zálohy na čipy pro nové děti (100 Kč) a výdej čipů bude probíhat ve čtvrtek 2. 9. od 7.00 do 9.00 u paní učitelky ve spojovací chodbě.

Organizace školního roku 2021/2022

Vloženo dne: 29. 8. 2021

Úterý 28. 9. - státní svátek - MŠ uzavřena.
Podzimní prázdniny: středa 27. 10. a pátek 29. 10. - omezení provozu podle počtu nahlášených dětí.
Čtvrtek 28. 10. - státní svátek - MŠ uzavřena.
Středa 17. 11. - státní svátek - MŠ uzavřena.
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. - neděle 2. 1. 2022 - MŠ uzavřena.
Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. - omezení provozu podle počtu nahlášených dětí.
Jarní prázdniny: pondělí 7. 3. - neděle 13. 3. - omezení provozu podle počtu nahlášených dětí.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. - omezení provozu podle počtu nahlášených dětí.
Pátek 15. 4. a pondělí 18. 4. - státní svátek - MŠ uzavřena.
Letní prázdniny: pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2022 , provoz MŠ bude upřesněn.

Začátek školního roku 2021/2022

Vloženo dne: 29. 8. 2021

Prázdniny již pomalu končí, věříme, že jste si je s dětmi hezky užili.

INFORMACE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 • Školní rok začíná ve středu 1. 9. (MŠ otevřena od 6:30 hod.)
 • V případě, že Vaše dítě nebude první den obědvat, je potřeba odhlásit oběd do úterý 31. 8. do 12 hod.
 • Vzhledem k hygienickým opatřením nebude rodičům umožněn vstup s dítětem do třídy v rámci adaptace.

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:

 • papučky s plnou patou
 • oblečení do třídy
 • oblečení na pobyt venku
 • náhradní oblečení (včetně spodního prádla)
 • pyžamo
 • pláštěnku
 • plastový hrníček

Vše řádně podepsané.

První den rodiče podepíší a vyplní:
1/POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
2/ SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM
3/ POVĚŘENÍ
4/ ADAPTAČNÍ DOTAZNÍK
- první den počítejte s delším zdržením při předávání dětí (vyplňování potřebných dokumentů)
- další informace čtěte na nástěnkách v šatnách MŠ
Celý kolektiv mateřské školy se těší na Vaše děti.

Příspěvky Osadníček

Vloženo dne: 11. 8. 2021

Vážení rodiče, příspěvky prosím do 31. 8. 2021 neposílejte! Nelze je zaúčtovat, musíme je vracet. Příspěvky bude Osadníček přijímat až od začátku dalšího školního roku.

Změna termínu plateb za předškolní vzdělávání a stravování

Vloženo dne: 31. 5. 2021

Více informací ZDE.

INFORMACE O PLATBÁCH ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

Vloženo dne: 18. 5. 2021

PLATBY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉHO):

 • Předškolní vzdělávání v měsíci červenci: 0,- Kč
 • Předškolní vzdělávání v měsíci srpnu: 275,- Kč

Úplatu za předškolní vzdělávání v měsíci srpnu (poměrnou část) zaplatí rodiče převodem do 15. června 2021 a to i v případě, že bude dítě odhlášeno!

Povinnost platby za předškolní vzdělávání (školného) o letních prázdninách se týká všech rodičů, kteří platí školné v daném školním roce (školní rok trvá od 1. 9. – 31. 8.).

PLATBY STRAVNÉHO:

 • Záloha na stravné v měsíci červenci: 0,- Kč
 • Stravné v měsíci srpnu: podle přihlášených dnů

Stravné za měsíc srpen (podle přihlášených dnů) rodiče zaplatí převodem do 15. června.

Trvalé příkazy v bance (školné a stravné) na prázdniny (červenec, srpen) pozastavte!

 • O placení stravného a výši úplaty za předškolní vzdělávání v náhradní mateřské škole budou rodiče informováni ředitelkou příslušné mateřské školy.

Informace k provozu mateřské školy od 10. 5. 2021

Vloženo dne: 6. 5. 2021

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy pro všechny děti bude zahájen v pondělí 10. 5. 2021. Jednotlivé třídy budou otevřeny podle původního rozvrhu, který je zakotven ve Školním řádu. Mateřské školy budou otevřeny bez povinnosti testování dětí. Nadále platí, že vstup třetích osob do prostor mateřské školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Platby na měsíc květen:

 •          Předškolní vzdělávání (školné): 410,-Kč (částka je ponížena o jeden týden).
 •          Stravné: 600,- Kč pro všechny věkové skupiny (částka je poměrně ponížena).
 •           Výše školného a stravného pro děti rodičů vybraných povolání, které nastoupily již od 12. 4. 2021, zůstává stejná.
 •          Výše stravného pro děti, které mají povinnou předškolní docházku a nastoupily rovněž již od 12. 4. 2021, zůstává stejná.

 V pondělí 10. 5. 2021 budou všechny děti nahlášeny na stravování. Nezapomeňte své dítě odhlásit obvyklým způsobem (do pátku 7. 5. do 12 hod.) ze stravy v případě, že v pondělí do mateřské školy nepřijde.

Jana Křivánková, ředitelka MŠ

Online seminář - "Aby čtení bylo radostí, aneb jak podpořit dobrého čtenáře"

Vloženo dne: 23. 4. 2021

Odbor školství a mládeže připravil pro rodiče předškolních dětí ONLINE seminář, který se koná dne 29. 4. 2021 s lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou. Seminář je hrazen z projektu MAP II. Registrace je možná do 27. 4. 2021 do 18:00 hod. Více informací.

Online workshopy pro rodiče

Vloženo dne: 22. 4. 2021

Odbor školství a mládeže srdečně zve na semináře realizované v rámci projektu MAP II. Více informací.

Poděkování

Vloženo dne: 21. 4. 2021

Děkujeme dětem a rodičům, kteří se zapojili do našeho velikonočního tvoření a přišli pověsit krásné ozdoby na vrbu.
21042021

Informace k zahájení provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

Vloženo dne: 7. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 zahajujeme provoz mateřské školy pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (s účinností od 1. 9. 2017, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (Předškolní vzdělávání § 34 zákona 561/2014 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon).

Dále také pro děti rodičů vybraných profesí. Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a případně školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Žádáme rodiče, aby v případě potřeby umístění dítěte do MŠ (pouze vybrané profese – viz výše) oznámili tuto skutečnost ředitelce MŠ a to nejpozději do pátku 9. 4. do 12. 00 hod na e-mail info@msnaosade.cz.  Rovněž je nutné přihlásit dítě ke stravování ve školní kuchyni. Rodiče těchto dětí se ráno před testováním prokážou potvrzením od zaměstnavatele, že spadají do skupiny vybraných profesí.

Testování dětí

Ráno, při příchodu do MŠ musí rodiče své dítě otestovat (rodiče test dostanou v MŠ). Rodiče počkají na výsledek testu cca 15 min., a v případě, že bude test negativní, mohou své dítě převléknout a předat třídní učitelce. Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek a případně i jiný den vždy před nástupem dítěte do MŠ) ve „spojovací chodbě“ mezi pavilony.

Organizace:

 • Velký pavilon (třídy C-Žluťásci, D-Bělásci, E-Modrásci)-vstup z atria
 • Malý pavilon (třída A-Čmeláci, B-Včeličky, F-berušky)-vstup hlavním vchodem

Omlouvání dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

V případě, že se dítě z nějakého důvodu nemůže účastnit povinného předškolního vzdělávání, je zákonný zástupce povinen své dítě řádně omluvit.

Způsob omlouvání  povinného předškolního vzdělávání:

Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce doložit vždy nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti na předepsaný formulář. Vzhledem ke vzniklé situaci je možné omluvit dítě emailem zastupkyne@msnaosade.cz.

Organizace vzdělávání

V pondělí 12. 4. budou v provozu všechny třídy od 6. 30 – do 16. 30 hod., kromě třídy F-Berušky. Děti ze třídy Berušek budou rozděleny ve třídě B-Včeličky, D- Bělásci.

Platby

Školné:

 • Platí pouze rodiče dětí, které patří do skupiny vybraných profesí a jejich dítě potřebuje nastoupit do MŠ
 • Ostatní rodiče zatím neplatí, výše bude upřesněna podle termínu otevření mateřské školy

Stravné:

 • zálohu na stravné platí všechny děti, které nastoupí do mateřské školy (do 15. dne v měsíci)

Velikonoční výzva pro všechny děti

Vloženo dne: 29. 3. 2021

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Informace k zápisu

Vloženo dne: 18. 3. 2021

Informace k zápisu do Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do Mateřské školy NA OSADĚ.

Informace k vyzvednutí přihlášek na prázdninový pobyt dětí v MŠ NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6

Vloženo dne: 6. 3. 2021

Přihlášky (Žádosti o přijetí ) ke krátkodobému prázdninovému pobytu dětí z ostatních mateřských škol v Brně – Židenicích si mohou rodiče vyzvednout ve středu 10. 3. od 8 hod – do 16 hod ve vestibulu mateřské školy.

Prázdninový provoz MŠ - tabulka

Uzavření MŠ od pondělí 1. 3. 2021

Vloženo dne: 28. 2. 2021

Vážení rodiče.
Jak již asi všichni víte, vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.
MŠMT - školy - režim od března
Mateřská škola je tedy od pondělí 1. 3. 2021 pro děti uzavřená. V souvislosti s událostmi Vás dále informuji:
- Ošetřovné – formulář si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz, podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
- Školné – prosím o zrušení příkazu na školné za měsíc březen/2021
- Přihlášky na prázdninový pobyt - způsob vyzvednutí formulářů (přihlášky na prázdninový pobyt) je v řešení se zřizovatelem. O způsobu vyzvednutí formulářů Vás budeme informovat prostřednictví našich webových stránek.
- Distanční výuka- na našich webových stránkách najdete pro své předškoláky nové materiály.
- Nové informace - sledujte prosím Vaši emailovou poštu a naše webové stránky.
Přeji všem hodně trpělivosti a pevného zdraví.
Jana Křivánková, ředitelka školy

Přeložení karnevalu - pro třídu C+D

Vloženo dne: 16. 2. 2021

Karneval bude v prvním týdnu v březnu, termín bude ještě upřesněn.

Distanční vzdělávání pro třídu D a děti v karanténě ze třídy C+E

Vloženo dne: 16. 2. 2021

Vážení rodiče, milé děti
Znovu nás CORONA omezila v docházce do mateřské školy. Posíláme Vám několik pracovních listů a přejeme Vám, ať se práce daří!
Těší se na Vás kamarádi a Vaše paní učitelky.

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 29. 1. 2021

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků - letáček.

Informace o letním prázdninovém provozu v MŠ

Vloženo dne: 26. 1. 2021

Mateřská škola NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 bude zajišťovat prázdninový provoz od 2. 8. – do 13. 8. 2021.
Od 16. 8. – do 31. 8. 2021 budou všechny mateřské školy v MČ Brno-Židenice zavřené.
Prázdninový provoz v náhradních mateřských školách v Brně-Židenicích bude zahájen od 1. 7. 2021.
Podrobnější informace najdete na nástěnkách u jednotlivých tříd nebo ZDE: Informace o prázdninovém provozu, Prázdninový provoz MŠ - tabulka.
Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Informace ke znovuotevření mateřské školy

Vloženo dne: 18. 1. 2021

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude obnoven v úterý 19. 1. 2021. Vzhledem ke stále vysokému riziku nákazy, prosíme všechny rodiče, pokud mají možnost, aby své děti vodili i vyzvedávali v provozní době třídy, kam dítě chodí. Nadále trvá upozornění na zvýšenou bezpečnost dětí v areálu MŠ z důvodu výkopových prací, branka z ulice Stará osada zůstává uzamčená.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.
Za celý tým mateřské školy, Jana Křivánková, ředitelka MŠ.

Uzavření mateřské školy z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Vloženo dne: 11. 1. 2021

Vážení rodiče.
Krajská hygienická stanice uzavřela mateřskou školu z důvodu výskytu COVID-19 a to od úterý 12. 1. 2021 do odvolání. V případě příznivé situace může být provoz obnoven v úterý 19. 1. 2021.
O situaci Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy, případně na Váš osobní e-mail.
Bc. Jana Křivánková, ředitelka MŠ

Uzavření branky na zahradě MŠ

Vloženo dne: 5. 1. 2021

Vážení rodiče.
Vzhledem k probíhajícím opravám havárie vody a s tím souvisejících výkopových prací, bude z bezpečnostních důvodů branka z ulice Stará osada (na zahradě MŠ) a vstup do zadní části zahrady uzavřen. Branka bude uzavřena po celou dobu oprav. Vstup do MŠ je možný pouze z ulice Koperníkova.
Děkujeme za pochopení.

Důležitá informace pro rodiče

Vloženo dne: 3. 1. 2021

Vážení rodiče.
Předně bych Vám chtěla popřát do nového roku, aby se Vám vše dařilo, abyste byli zdraví a abyste měli ze svých dětí radost.
Bohužel, v naší mateřské škole došlo k havárii vody, která se zatím nepodařila odstranit. Vzhledem k závažné situaci může dojít ke krajnímu řešení - přerušení provozu mateřské školy do doby, než se podaří závadu odstranit. Pevně doufáme, že tomuto krajnímu řešení nedojde. Vzhledem k probíhajícím pracím, jsou na zahradě výkopy. Prosím, abyste dbali zvýšené bezpečnosti vašich dětí.
V případě nutnosti přerušení provozu Vás budeme předem informovat.
Bc. Jana Křivánková, ředitelka MŠ

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 18. 12. 2020

Vážení rodiče,
připomínáme uzavření mateřské školy o vánočních prázdninách a to od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.
Přejeme Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku!
Za celý kolektiv MŠ NA OSADĚ Jana Křivánková, ředitelka MŠ.

Potravinová Vánoční sbírka pro zvířátka

Vloženo dne: 10. 12. 2020

Naše mateřská škola se zúčastnila Vánoční sbírky pro záchrannou stanici Ptačí centrum. Děkujeme všem rodičům a dětem za velké množství přineseného krmiva a za finanční dar.
Fotografie. Fotografie. Fotografie. Fotografie.

Edukativně stimulační skupiny

Vloženo dne: 19. 11. 2020

Zájemci o Edukativně stimulační skupiny se mohou hlásit u své třídní paní učitelky. Více informací.

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 9. 11. 2020

Vážení rodiče.
Připomínáme uzavření mateřské školy v pondělí dne 16. 11. 2020. Uzavření mateřské školy bylo projednáno a schváleno na třídních schůzkách dne 9. 9. 2020. V případě Vaší nepřítomnosti Vás třídní učitelky kontaktovaly osobně.
Provoz bude obnoven ve středu 18. 11. 2020.

Posunutí termínu akce Zamykání zahrady

Vloženo dne: 5. 11. 2020

Vážení rodiče, milé děti.
Vzhledem k tomu, že velké množství dětí zůstává ještě doma, přesouváme akci “Zamykání zahrady“ na příští týden ve čtvrtek 12. 11. 2020 v dopoledních hodinách na zahradě naší mateřské školy. Naší snahou je, aby se příjemného dopoledne se zamykáním zahrady mohlo zúčastnit co nejvíce dětí.
Těšíme se na Vás, Váš kolektiv MŠ NA OSADĚ.

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 4. 11. 2020

Po dobu nouzového stavu jsou všechny kulturní akce a environmentální výukové programy zrušeny.

Zamykání zahrady

Vloženo dne: 23. 10. 2020

Informace k naší tradiční akci Zamykání zahrady najdete ZDE.

Distanční vzdělávání

Vloženo dne: 23. 10. 2020

Vážení rodiče.
Vzhledem k tomu, že došlo k velké absenci předškolních dětí, připravili jsme pro ně k vypracování pracovní listy, které najdete v distančním vzdělávání. Vypracované pracovní listy si zakládejte, a jakmile začnou děti chodit znovu do školky, pracovní listy předáte své třídní učitelce k založení. Pokud někdo nemá možnost vytisknout pracovní listy, může si je v mateřské škole vyzvednout v pondělí 26. 10. od 8 – 12 hod. v kanceláři ředitelky MŠ, nebo ve třídě Včeliček. Pracovní listy mohou děti vypracovávat během 14 dnů. Přejeme všem hodně radosti při práci a těšíme se na setkání v mateřské škole.

Informace pouze pro logopedickou třídu:
Prosíme rodiče, aby s dětmi denně několikrát procvičovali podle logopedického sešitu.
Pracovní list pro rozvoj řeči ke stažení zde.

básnička:
Brambora
Koulela se za dvora, tááákhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela, že na ni padá závora.
Kam koukáš ty závoro, na tebe ty bramboro.
Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák!

Zrušení kouzelnického představení

Vloženo dne: 5. 10. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k současné zhoršující se situaci šíření COVID-19 jsme se rozhodli zrušit Kouzelnické představení (středa 7. 10.).

Schůzky rodičů

Vloženo dne: 2. 9. 2020

Ve středu 9. 9. 2020 v 16.00 hod. ve třídě C (Žluťásci) se konají schůzky rodičů. Prosíme všechny rodiče o účast bez přítomnosti dětí.

Program:
- Informace na školní rok 2020/21
- Informace Sdružení rodičů OSADNÍČEK
- Informační schůzky s třídními učitelkami v jednotlivých třídách

Výdej jídel do nosičů

Vloženo dne: 1. 9. 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci není možné vydávat obědy do jídlonosičů. Oběd lze odhlásit do 7 hod. toho dne. Děkujeme za pochopení.

Výběr zálohy na čipy

Vloženo dne: 28. 8. 2020

Výběr zálohy na čipy pro nové děti (100 Kč) a výdej čipů bude probíhat ve čtvrtek 3. 9. v hodinách od 7.00 do 9.00 u vedoucí stravování.

Opatření MŠ proti šíření koronaviru

Vloženo dne: 27. 8. 2020

1. Informace k provozu školy
- s dítětem do MŠ vstupuje vždy jeden rodič
- v šatně se rodiče zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou
- doporučujeme rodičům vstup do mateřské školy s rouškou
- po vstupu do mateřské školy si rodič dezinfikuje ruce (dezinfekce je umístěna při vstupech do MŠ)
- vstup je zakázán osobám vykazujícím známky onemocnění
- rodič nahlásí třídní učitelce případné změny kontaktů.

2. Informace k hygienickým pravidlům MŠ
- u vstupů do mateřské školy jsou umístěny dávkovače s dezinfekcí
- děti si po vstupu do mateřské školy důkladně myjí ruce
- opakovaně se provádí větrání tříd, omývání klik a jiných ploch dezinfekčním prostředkem
- pokud dítě bude jevit známky onemocnění, bude rodič ihned informován a dítě si vyzvedne co nejdříve
- dítě setrvá (pod dozorem) do příchodu rodiče v samostatné místnosti
- dětem s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje dětský lékař.
- v případě výskytu onemocnění covid – 19 v mateřské škole rozhoduje o případné karanténě příslušná KHS
- pokud bude chybět většina dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, budeme těmto dětem poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Všechna opatření se mohou měnit na základě doporučení KHS a MZd dle aktuálního vývoje nemoci v regionu (tzv. Semafor).

Začátek školního roku 2020/2021

Vloženo dne: 25. 8. 2020

Prázdniny již pomalu končí, věříme, že jste si je s dětmi hezky užili.

INFORMACE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
- Školní rok začíná v úterý 1. 9. (MŠ otevřena od 6:30 hod.)
- V případě, že Vaše dítě nebude první den obědvat, je potřeba odhlásit oběd do pondělí 31. 8. do 12 hod.
- V úterý 1. září dostanou rodiče nových dětí variabilní symbol, pod kterým budou provádět pravidelné platby školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci.
- Vzhledem k hygienickým opatřením nebude rodičům umožněn vstup s dítětem do třídy v rámci adaptace.

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:
- papučky s plnou patou
- oblečení do třídy
- oblečení na pobyt venku
- náhradní oblečení (včetně spodního prádla)
- pyžamo
- pláštěnku
- plastový hrníček
Vše řádně podepsané.

První den rodiče podepíší a vyplní:
1/POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
2/ SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM
3/ POVĚŘENÍ
4/ ADAPTAČNÍ DOTAZNÍK
- první den počítejte s delším zdržením při předávání dětí (vyplňování potřebných dokumentů)
- další informace čtěte na nástěnkách v šatnách MŠ
Celý kolektiv mateřské školy se těší na Vaše děti.

Organizace školního roku 2020/2021

Vloženo dne: 25. 8. 2020

Pondělí 28. 9. - státní svátek - MŠ uzavřena.
Středa 28. 10. - státní svátek - MŠ uzavřena.
Podzimní prázdniny čtvrtek 29. 10. - pátek 30. 10. - omezení provozu podle počtu nahlášených dětí.
Úterý 17. 11. - státní svátek - MŠ uzavřena.
Vánoční prázdniny středa 23. 12. - pátek 1. 1. 2021 - MŠ uzavřena.
Pololetní prázdniny pátek 29. 1. - omezení provozu podle počtu nahlášených dětí.
Jarní prázdniny pondělí 22. 2. - pátek 26. 2. - omezení provozu podle počtu nahlášených dětí.
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. 4. - omezení provozu podle počtu nahlášených dětí, pátek 2. 4. a pondělí 5. 4. - státní svátek - MŠ uzavřena .
Letní prázdniny - čtvrtek 1. 7. - úterý 31. 8. 2021, provoz MŠ bude upřesněn .

Letní prázdniny

Vloženo dne: 10. 7. 2020

Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné letní prázdniny! Budeme se na Vás těšit v úterý 1. září 2020.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen 2020

Vloženo dne: 26. 6. 2020

Podle §6 odstavce 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. stanovila ředitelka MŠ NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 úplatu za předškolní vzdělávání po dobu letních prázdnin, kdy bude mateřská škola uzavřena z důvodu oprav takto:
- ČERVENEC: 0 Kč
- SRPEN: 0 Kč

Prosíme rodiče, aby zrušili po dobu letních prázdnin (červenec, srpen) trvalé příkazy v bance na platby v MŠ (školné, stravné).

Informace pro rodiče - vybírání čipů a vracení záloh

Vloženo dne: 2. 6. 2020

V úterý 16. 6. bude vedoucí stravování vybírat čipy a vracet zálohy rodičům dětí, které končí docházku do MŠ, nebo přechází do logopedické třídy.

Změna ve vydávání a odhlašování obědů

Vloženo dne: 29. 5. 2020

V měsíci červnu, nebude možné z hygienických důvodů vydávat první den nepřítomnosti dítěte oběd domů, rodiče se mohou odhlašovat do 7.00 hod ráno (telefonicky, nebo zprávou SMS).

Obnovení provozu naší mateřské školy od 1. 6. 2020

Vloženo dne: 13. 5. 2020

Milí rodiče,
máme pro Vás informace k otevření naší mateřské školy. Pozorně si přečtěte tento dokument Dodatek ke školnímu řádu - Obnovení provozu MŠ NA OSADĚ. Najdete v něm veškeré potřebné informace. První den docházky budete odevzdávat Čestné prohlášení, prosíme o jeho vytisknutí a vyplnění.
Těšíme se na Vaše děti.

Náměty na vzdělávání

Vloženo dne: 29. 4. 2020

Milí rodiče,
vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je již delší dobu uzavřena, rozhodli jsme se Vám nabídnout soubor pracovních listů rozvíjejících jednotlivé oblasti vzdělávání. Najdete je v bočním menu pod názvem Náměty na vzdělávání.
Dále bychom Vás chtěli požádat o zapojení Vašich dětí do kreativní výzvy s názvem „Co jsem dělal/a v době pandemie“. Kresli, fotografuj… Obrázky děti přinesou do mateřské školy po zahájení provozu.
O zahájení provozu mateřské školy Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku

Vloženo dne: 9. 4. 2020

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku, které vzniklo v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy si můžete přečíst ZDE.

Opatření k zápisu do Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, pro školní rok 2020/2021

Vloženo dne: 7. 4. 2020

Podrobné informace k zápisu najdete ZDE.

Informace o platbách za předškolní vzdělávání po dobu uzavření MŠ NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 (od 17. 3. 2020 do odvolání).

Vloženo dne: 1. 4. 2020

Vážení rodiče.
Vzhledem k současné mimořádné situaci, kdy byl provoz mateřských škol z nařízení Rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17. 3. 2020 zakázán, bude úplata za předškolní vzdělávání, které se týká období od 17. 3. 2020 do odvolání, vrácena zákonným zástupcům. V Brně 1. 4. 2020.
Bc. Jana Křivánková, ředitelka MŠ NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6.

Důležitá informace pro rodiče

Vloženo dne: 17. 3. 2020

Z rozhodnutí Rady města Brna bude naše mateřská škola od úterý 17. 3. 2020 do odvolání UZAVŘENA. Dopis k dočasnému uzavření MŠ.

Informace k nouzovému stavu

Vloženo dne: 16. 3. 2020

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav... Více informací.

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy

Vloženo dne: 16. 3. 2020

V případě potřeby žádejte o formulář "Žádost o ošetřovné" pouze na tomto e-mailu: zadostocr@seznam.cz. K žádosti připojte jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození dítěte. V žádosti vyplní ředitelka MŠ část A, orazítkuje, podepíše a oskenovaný formulář pošle e-mailem zpět. Žádost si doma vytisknete, vyplníte část B a doručíte vašemu zaměstnavateli.

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 13. 3. 2020

Do odvolání jsou zrušeny všechny kroužky (Sportík, Zumba, Seznamování s angličtinou, Edukativně stimulační skupiny, Věda nás baví) a akce v naší MŠ.

Důležité informace pro rodiče

Vloženo dne: 12. 3. 2020

Vážení rodiče.
Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem, došlo do odvolání k omezení provozu i v naší mateřské škole. Provoz bude probíhat podle aktuálního počtu dětí ve třídách Včeliček (B), Žluťásků (C) a podle potřeby ve třídě Bělásků (D). Dále Vás žádáme, abyste do mateřské školy vodili pouze děti, které jsou zcela zdravé.
Bc. Jana Křivánková, ředitelka MŠ

ZRUŠENO - Velikonoční jarmark

Vloženo dne: 10. 3. 2020

ZRUŠENO - Informační schůzka o Škole v přírodě

Vloženo dne: 9. 3. 2020

V úterý 10. 3. v 15:45 se NEKONÁ informační schůzka pro rodiče dětí. O náhradním termínu schůzky Vás budeme informovat.

Informace pro rodiče

Vloženo dne: 17. 1. 2020

Vážení rodiče,
kroužek "Věda nás baví", přijme další děti. V případě, že budete mít zájem, můžete se přijít podívat na ukázku práce ve středu 22. 1. v 15.00 hod. v pracovně AN, kde bude kroužek probíhat.

Vánoční přání

Vloženo dne: 23. 12. 2019

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. Na Vaše děti se budeme těšit v pondělí 6. ledna 2020.

Důležité informace pro rodiče - Prázdninový provoz v MŠ

Vloženo dne: 19. 12. 2019

Mateřská škola bude z důvodu oprav výměníkové stanice uzavřena celé prázdniny. Provoz MŠ končí v úterý 30. 6. 2020.

Prázdninový provoz v náhradních mateřských školách v Brně-Židenicích bude zahájen od 7. 7. 2020 – do 14. 8. 2020.

Od 1. 7. – do 3. 7. a od 17. 8. – do 31. 8. 2020 budou všechny mateřské školy v MČ Brno-Židenice zavřeny.

Prázdninový provoz mateřských škol v městské části Brno-Židenice v roce 2020 ZDE.

Uzavření MŠ o Vánočních prázdninách

Vloženo dne: 2. 12. 2019

Provoz MŠ končí v pátek 20. 12. 2019. Do pátku 3. 1. 2020 je MŠ uzavřena. Provoz začíná v pondělí 6. 1. 2020.

Důležité upozornění pro rodiče

Vloženo dne: 5. 11. 2019

Vážení rodiče,
naše mateřská škola se nebude účastnit stávky pedagogických pracovníků ve středu 6. 11. 2019. Provoz mateřské školy bude beze změn.

Zamykání zahrady se skřítkem Osadníčkem

Vloženo dne: 21. 10. 2019

Srdečně Vás zveme na naši tradiční akci "Zamykání zahrady se skřítkem Osadníčkem", která se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 v 16:00 hodin na zahradě MŠ. Více informací ZDE.

Edukativně stimulační skupiny

Vloženo dne: 9. 10. 2019

Zájemci o Edukativně stimulační skupiny se mohou hlásit u své třídní paní učitelky. Více informací ZDE.

Změna termínu kroužků

Vloženo dne: 8. 10. 2019

V týdnu od 14. 10. budou kroužky ve dnech:
- pondělí 14. 10. Sportovní a míčové hry
- úterý 15. 10. Zumba

V týdnu od 21. 10. budou kroužky ve dnech:
- úterý 22. 10. Sportovní a míčové hry
- čtvrtek 24. 10. Zumba

Důležité upozornění pro rodiče

Vloženo dne: 17. 9. 2019

Od 1. 11. 2019 bude změna platby stravného. Více informací ZDE.

Workshop pro předškolní děti a jejich rodiče

Vloženo dne: 9. 9. 2019

Odbor školství připravil cyklus seminářů věnovaných přípravě dětí v mateřské škole na vstup do 1. třídy.

Více »

Schůzky rodičů

Vloženo dne: 9. 9. 2019

Ve středu 11. 9. 2019 v 16. 00 hod. ve třídě C (Žluťásci) se konají schůzky rodičů. Prosíme všechny rodiče o účast bez přítomnosti dětí (v případě nutnosti, mohou děti zůstat ve třídě D - Bělásci).
Program :
- Informace na školní rok 2019/20
- Informace o kroužcích na MŠ
- Informace Sdružení rodičů OSADNÍČEK
- Informační schůzky s třídními učitelkami v jednotlivých třídách

Záloha na čipy

Vloženo dne: 30. 8. 2019

Záloha na čipy pro nové děti (100,-Kč) se bude hradit ve středu 4. 9. V hodinách od 7.00 do 9.00 u paní učitelky Němčanské, která bude sídlit ve vestibulu malé budovy (u tříd „A“ a „B“).
Na základě potvrzení o uhrazení příslušné částky vám třídní učitelka vydá čip.

Začátek školního roku 2019/2020

Vloženo dne: 21. 8. 2019

Více »

Organizace školního roku 2019/2020

Vloženo dne: 21. 8. 2019

Více »

Úhrada členského příspěvku OS Osadníček

Vloženo dne: 21. 8. 2019

Více »

Zpět na úvod stránky