Školka na Staré Osadě

Edukativně stimulační skupiny

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání čtení, psaní a počítání.

K tomu, aby se dítě naučilo správně číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí. Ty můžeme rozdělit do několika oblastí:

 1. jemná motorika, grafomotorika
 2. zrakové vnímání
 3. prostorová orientace
 4. základní matematické představy
 5. řeč, myšlení
 6. sluchové vnímání

Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Lekce má hodinové trvání, frekvence lekcí je jednou týdně.
Ve skupině je 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, zpravidla ten, který s ním doma více pracuje. Se skupinou pracují dvě učitelky.

Skupiny jsou určeny pro předškolní děti, které jsou ohroženy počátečním školním neúspěchem. Zejména:

 1. děti, které potřebují pomoci v dozrávání určitých oblastí (grafomotorika, vnímání…)
 2. děti s odkladem školní docházky
 3. děti, pro které by byl vhodný odklad školní docházky, ale rodiče nemají reálný náhled a trvají na nástupu do ZŠ
 4. děti s adaptačními a komunikačními problémy
 5. děti, které nechodily do MŠ
 6. děti, jejichž rodiče mají obavu, že jejich dítě ještě nezvládne školní docházku.

Edukativně stimulační skupiny začnou probíhat od ledna. Cena za 10 lekcí je 350,-Kč.

V případě zájmu děti nahlaste u své třídní paní učitelky.

Zpět na úvod stránky