Školka na Staré Osadě

ŽLUŤÁSCI - Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - TŘÍDA C - 2023 / 2024

Rodiče dětí ze třídy C byli seznámeni s informacemi:

 • představení učitelek ve třídě
 • nahlášení jakékoliv změny v evidenčních listech (telefony, změna bydliště apod.)
 • upozornění rodičů na nutnost číst upoutávky, informace na nástěnce,
  na dveřích třídy a na hlavních vstupních dveřích
 • jestliže má dítě alergii - informování a nahlášení p. učitelce na třídě + vyřízení potvrzení od lékaře
 • seznámení všech rodičů se školním řádem, se změnami u předškolních dětí – povinné předškolní vzdělávání, omluvné listy, do 3 dnů oznámit ve školce důvod nepřítomnosti
 • připomenutí, že i nadále platí hygienické opatření, děti po příchodu do třídy
  si jsou ihned umývat ruce = hygienická opatření
 • upozornění, že rodiče nesmí vodit děti do MŠ se známkami nemoci, upozornění na ohleduplné chování - kontrolovat výskyt vší
 • informování o omezení a uzavření mateřské školy ve školním roce
 • upozornění na zapisování dětí, které půjdou domů po obědě - v šatně
  do sešitu rodiče zapisují pouze značku dítěte (ne jméno)
 • připomenutí na včasné odhlašování obědů v případě nepřítomnosti dítěte = informace na třídní nástěnce
 • upozornění rodičů na průběžné uklízení skříňky dětí - dbát na správné rozmístění oblečení + doplňovat náhradní oblečení (všechno oblečení a obuv musí být podepsané!), náhradní věci na oblečení dát do igelitových sáčků ...
  ve skříňce nesmí být jídlo ani pití
 • spolupráce rodičů s učitelkou při samostatnosti dítěte - oblékání, stolování (kultura stolování – dbát na správné držení lžíce a příboru)
 • oslavy narozenin dětí ve třídě - pohoštění formou zakoupeného občerstvení - zdravých dezertů, sušenek, slaných krekrů apod.
 • poděkování za materiální pomoc v loňském školním roce i na začátku letošního školního roku (papíry, kreslící potřeby, zachovalé hračky, knížky,…)
 • informování o možnosti využití logopedické péče v MŠ
 • „víkendové domácí úkoly pro předškoláky“ (1x za 14dní) = i v letošním školním roce přetrvává spolupráce s rodiči formou plnění víkendových pracovních listů pro přípravu na ZŠ (odsouhlasení zakoupení pracovních sešitů) – v průběhu října 2023
 • v případě potřeby možnost individuálních konzultací s učitelkami na třídě
 • odsouhlasení finančního daru od rodičů – 300,-Kč na zakoupení vánočních dárků pro děti. Prosíme o uhrazení p. třídní učitelce na třídě do 13. října 2023
 • upozornění na možnost průběžně sledovat webové stránky MŠ www.msnaosade.cz
 • dohodnutí s rodiči, že v případě dotazů se mohou vždy obracet na p. učitelky
  ve třídě
 • seznámení s uzavřením MŠ během státních svátků, vánočních prázdnin
  a s omezením provozu během podzimních a jarních prázdnin – vše je
  na stránkách naší MŠ
 • informování o „Osadníčku“

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na pohodový školní rok.

Zpět na úvod stránky