Školka na Staré Osadě

VČELIČKY - Třídní schůzky

Školní rok 2019/2020

 • Podrobnější seznámení se školním řádem.
 • Prosíme nahlásit jakékoli změny v evidenčních listech (adresa, telefonní číslo, zmocnění, zdravotní stav dítěte, alergie).
 • Provoz MŠ je 6:30 - 16:30, ve třídě B od 7:00 do 16:00.
 • Předávání dětí – pouze zákonnému zástupci pověřením mohou rodiče zmocnit další osoby – formulář u tř. učitelky)
 • Rodiče byli seznámeni s pravidly naší třídy (viz. pravidla v šatně dětí).
 • Příchody do 8.15. Předškoláci – povinná docházka od 8 do 12 hodin; omluvné listy – do tří dnů. Nepřítomnost dítěte nahlásit nejpozději do tří dnů na předepsaný formulář (nebo telefonicky). Cvičení dovedností doma – prevence Odkladu školní docházky (mš pouze doplňuje rodinnou výchovu ). Nácvik samostatnosti a sebeobslužných činností.
 • Děti se známkami nemoci nevodit do mš (nepodáváme léky), právo učitelek na vrácení nemocného dítěte při příchodu do MŠ.
 • Děti předávat učitelce zazvoněním na zvonek třídy!
 • Uložení věcí ve skříňkách: Všechny věci budou podepsané! Děti budou mít dostatek náhradního oblečení. Dávejte dětem oblečení a boty, které mohou ušpinit. Horní skříňka - oblečení, ve kterém děti přišly z domu, náhradní oblečení. Spodní skříňka - oblečení na pobyt venku/zahradu (čepice, kšiltovky, pláštěnky, holínky).
 • Nedávejte dětem do skříněk nápoje a jídlo. Děti mají dostatek jídla i pití v mateřské škole (mohou si kdykoliv přidat).
 • Prosíme rodiče, pečlivě čtěte nástěnky, aktuální informace naleznete na dveřích do třídy.
 • Do sešitu v přední části šatny zapisujte odchod dětí (uveďte značku dítěte) po obědě, v případě nepřítomnosti dítěte v dalších dnech odhlásit do 12. hod. – Prosíme – nepodepisovat, nečmárat do sešitu!!!!
 • Každý čtvrtek je knížkový den - děti si mohou přinést vlastní knihu z domu.
 • Do konce září si děti mohou nosit svoji hračku. Po skončení adaptace se hračky do školky nosit nebudou – pouze narozeniny a Vánoce - ukázka.
 • Seznámení s kroužky (Zumba, Sportovní a míčové hry, Věda nás baví) přihlašujte své děti přes internetové stránky – elektronická přihláška. Plavání a Angličtina se zapisuje na nástěnce u třídy.
 • Rodiče byli seznámení s uzavřením MŠ během státních svátků, vánočních prázdnin a s omezením provozu během podzimních a jarních prázdnin. Vše je na stránkách naší mš.
 • Prosíme, kdo má možnost o materiální dar - omalovánky, výtvarný materiál, z jedné strany potištěné papíry, pastelky, knihy…Vše uvítáme a předem děkujeme.
 • Pokud má vaše dítě alergii, nahlaste to prosím a přineste potvrzení!!!
 • Z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby neumožnili vstup do MŠ cizím osobám!!!
 • Screening narušené komunikační schopnosti – spolupráce s Mgr. Němčanskou (paní logopedka v naší mš).
 • Placení OS Osadníček 1000 Kč převodem na účet- vybrané peníze budou použity na kulturní akce pro děti, prosíme o uhrazení do 20. 9.
 • Finanční dar ve výši 200,- na didaktické hry a pomůcky pro děti na třídu, prosíme uhraďte paní učitelce na třídě do 30. 9. 2019 oproti podpisu.

Po seznámení a důkladném přečtení vás prosíme o podpis do seznamu (Třídní schůzky 11. 9. 2019), který bude u paní učitelky na třídě - platí pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit třídních schůzek.

Mnohokrát děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Zpět na úvod stránky