Školka na Staré Osadě

VČELIČKY - Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - TŘÍDA B - 2020 / 2021

 • Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30, v naší třídě Včeličky od 7:00 do 16:00 (v případě dřívějšího příchodu budou děti od 6:30 do 7:00 ve scházecí třídě Žlutásků a při pozdějším odchodu domů po 16:00 hod. budou děti opět v této třídě.
 • Děti předávejte paní učitelce zazvoněním na zvonek třídy!
 • Prosíme nahlásit jakékoli změny v evidenčních listech (adresa, telefonní číslo, zmocnění, zdravotní stav dítěte, alergie – nahlásit a přinést potvrzení).
 • Předávání dětí – pouze zákonnému zástupci, pověřením mohou rodiče zmocnit další osoby – formulář u tř. učitelky)
 • Rodiče byli seznámeni s pravidly naší třídy (viz. pravidla v šatně dětí).
 • Podrobnější seznámení se školním řádem (rodiče podepsali první den při nástupu dítěte do MŠ)
 • Platby: Školné 550,-
  Děti jeden rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky školné
  NEPLATÍ
  Stravné 750,- (850,- platí děti s odkladem školní docházky)
  Osadníček 1000,- (sourozenec 600,-) na kulturní akce a výukové programy
 • Příchody do MŠ do 8.15.
 • Třídní fond – 300,- (částka byla odsouhlasena rodiči na třídních schůzkách) – prosíme rodiče o uhrazení paní učitelce na třídě, a to do 9. 10. 2020. Z vybrané částky dětem k Vánocům pod stromeček zakoupíme didaktické hry, hračky, knihy a další potřebné pomůcky.
 • Předškoláci – povinná docházka od 8 do 12 hodin. Nepřítomnost dítěte nahlásit nejpozději do tří dnů telefonicky a po návratu písemně do OMLUVNÉHO LISTU.
 • Cvičení dovedností doma – prevence Odkladu školní docházky (mš pouze doplňuje rodinnou výchovu ).
 • Nácvik samostatnosti a sebeobslužných činností –rodiče nepomáhejte dětem zbytečně!
 • Děti se známkami nemoci nevodit do mš (nepodáváme léky), právo učitelek na vrácení nemocného dítěte při příchodu do MŠ!!
 • Uložení věcí ve skříňkách: Všechny věci budou podepsané! Děti budou mít dostatek náhradního oblečení. Dávejte dětem oblečení a boty, které mohou ušpinit.
 • Horní skříňka – oblečení, ve kterém děti přišly z domu, náhradní oblečení.
  Prostřední police - pouze přezůvky.
  Spodní skříňka - oblečení na pobyt venku/zahradu (čepice, kšiltovky, pláštěnky).
  Spodní police – boty, holínky.
  Nedávejte dětem do skříněk jídlo ani pití. Děti mají všeho dostatek a kdykoliv si mohou přidat. Pitný režim je v MŠ po celý den.
 • Oslavy narozenin – pro děti jen balené bonbony, sladkosti, zákusky, ovoce,… Ne dorty apod. vyráběné doma!
 • Prosíme rodiče, pečlivě čtěte nástěnky, aktuální informace naleznete na dveřích do třídy.
 • Do sešitu v přední části šatny zapisujte odchod dětí (uveďte značku dítěte) po obědě, v případě nepřítomnosti dítěte v dalších dnech odhlásit do 12. hod. – Prosíme – nepodepisovat, nečmárat do sešitu!!!! Z důvodu mimořádného opatření se v případě nemocnosti dítěte nebude oběd vydávat do jídlonosičů, proto si můžete odhlásit stravu ještě týž den do 7:00 hod.
 • Každý čtvrtek je knížkový den - děti si mohou přinést vlastní knihu z domu.
 • Do konce září si nové děti mohou nosit svoji hračku do třídy. Po skončení adaptace se hračky do školky nosit nebudou.
 • Rodiče byli seznámení s uzavřením MŠ během státních svátků, vánočních prázdnin a s omezením provozu během podzimních a jarních prázdnin. Vše je na stránkách naší mš.
 • Prosíme, kdo má možnost o materiální dar – vyřazené hry v zachovalém stavu, výtvarný materiál, z jedné strany potištěné papíry, pastelky, knihy…Vše uvítáme a předem děkujeme.
 • Z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby neumožnili vstup do MŠ cizím osobám!!!
 • Screening narušené komunikační schopnosti – spolupráce s Mgr. Němčanskou (paní logopedka v naší mš). Na případné nedostatky v oblasti řeči budou rodiče průběžně upozorněni.

Po seznámení a důkladném přečtení vás prosíme o podpis do seznamu (Třídní schůzky 9. 9. 2020), který bude u paní učitelky na třídě - platí pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit třídních schůzek.

Mnohokrát děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Zpět na úvod stránky