Školka na Staré Osadě

MODRÁSCI - Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - TŘÍDA E - 2023 / 2024

Zápis ze třídních schůzek třídy E konaných 12. 9. 2023

 • Představení rodičům
 • Podrobnější seznámení se školním řádem
 • Prosíme nahlásit jakékoliv změny v evidenčních listech (adresa, telefonní číslo, číslo účtu,  zmocnění zdravotní stav dítěte, alergie)
 • Dopsat mailové adresy
 • Pokud chcete, aby Vaše dítě slavilo ve školce narozeniny, přineste ostatním dětem nějakou maličkost.
 • Příspěvek na vánoční hračky pro děti (200Kč)
 • Čipy fungují od 6:30 – 9:00,   12:30 – 13:00,   14:30 – 16:30 

PROVOZ MŠ

 • Provoz MŠ je 6:30 – 16:30 (provoz třídy Modrásků od 7:00 do 16:00)
 • Předškoláci povinná předškolní docházka 8:00 -12:00 
 • Po vyzvednutí dítěte z MŠ se rodiče nesmí zdržovat v areálu MŠ
 • Děti předávat učitelce zazvoněním na zvonek a otevřením dveří do třídy a oční kontakt s rodiči, po obědě pouze klepání

REŽIM DNE

 • 6:30 – 8:30 příchod dětí, hry, dopolední aktivity dětí, volná hra
 • Cca 8:30 úklid třídy, přivítání se s dětmi, ranní cvičení, svačinka
 • 9:00 hlavní pedagogická náplň (grafomotorika, prostorové vnímání, zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické dovednosti, rozvoj slovní zásoby, hudební výchova, pracovní činnost, výtvarná výchova, atd.)
 • 10:00 pobyt venku, jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení dětí
 • 12:00 – 12:30 oběd
 • 12:30 – 13:00 se děti rozchází po obědě domů
 • 12:30 – 14:30 odpočinek dětí, délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí
 • 14:30 – 15:00 odpolední svačinka, do ukončení provozu následují spontánní hry a zájmové aktivity dětí.

RANNÍ PŘÍCHOD DĚTÍ

 • Dítě je možné ráno přivést do 8:30 hod, později je příchod možný, po předchozí domluvě s třídními učitelkami

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 • Nepřítomnost delší než 14 dní je nutné omluvit písemně na formulář MŠ u tř.uč.

Uložení věcí ve skříňkách: Všechny věci budou podepsané!

 1. Horní skříňka – oblečení, ve kterém děti přišly z domu, náhradní oblečení (prádlo, ponožky, punčocháče, tričko…)
 2. Spodní skříňka – oblečení na pobyt venku/zahradu: kraťasy, tepláková souprava, v zimě teplá bunda, čepice, rukavice, šála
 3. Dole – boty z domova, tenisky na ven
 • Nedávejte dětem do skříněk žádné nápoje a jídlo
 • Prosíme rodiče, aby nevodili děti se známkami nachlazení a jiných infekčních nemocí (rýma, kašel, vši…)
 • Do sešitu v přední části šatny zapisujte odchod dětí po obědě, v případě nepřítomnosti dítěte odhlásit do 12:00 předešlého dne na číslo školní kuchyně nebo formou SMS
 • První den nemoci si můžete vyzvednout oběd ve školní kuchyni v 11:15
 • Do sešitu zapisovat značku dítěte (seznámení s ochranou osobních údajů)
 • Děti, které spinkají si sami dávají kolíček ke své značce v šatně
 • Pro předškoláky je povinná předškolní docházka, rodiče musí vyplňovat omluvné listy. Docházka dětí je od 8:00 do 12:00. Prosíme omluvit telefonicky na číslo třídy.
 • Hračkovým dnem nadále zůstává středa, děti si mohou přinést jednu vlastní hračku z domova
 • Knížkový den je ve čtvrtek, děti si mohou přinést vlastní knížku z domova. Nadále pokračujeme v projektu „pohádková babička“
 • Víkendy s „Modráskem“
 • Prosíme o našití poutek na pyžama
 • Prosíme, kdo má možnost o materiální dary – omalovánky, výtvarný materiál, drobnosti dětem k narozeninám – nálepky, čelenky, gumičky, autíčka…

  budeme velmi rádi za jakoukoliv pomoc

VZDĚLÁVÁNÍ

 • ŠVP – NÁŠ KAMARÁD OSADNÍČEK – Obohaceno o třídní projekty: EV, DP-možnost seznámení v šatnách, na webu
 • LOGOPEDICKÁ PORADNA - Mgr. Lucie Němčanská, třída A
 • KROUŽKY : * Plavání, angličtina :  přihlašování u třídních učitelek
 •                      * Malý olympionik, Taneční pohybový kroužek – přihlašování na jejich
                           webu
 • Kulturní akce: každý měsíc 1 akce informace na dveřích a nástěnkách u třídy,      web stránky – www.msnaosade.cz
   

OMEZENÍ A UZAVŘENÍ PROVOZU

Školní rok začíná v pondělí 4.9.2023 a končí v pátek 28.6.2024

MŠ uzavřena ve dnech 29.9.2023

 1. Podzimní prázdniny: 26.10. - 27.10.2023(ČT – PÁ) OMEZENÍ PROVOZU  
 2. Vánoční prázdniny: 23.12.2023 – 2.1.2024 UZAVŘENÍ MŠ
 3. Pololetní prázdniny: 2.2.2024– OMEZENÍ PROVOZU
 4. Jarní prázdniny: 5.2. – 11.2.2024 – OMEZENÍ PROVOZU
 5. Velikonoční prázdniny: 28.3.2024– OMEZENÍ PROVOZU, 29.3. – 2.4.2024 – MŠ UZAVŘENA
 6. Letní prázdniny: termín bude upřesněn na základě dohody se zřizovatelem

PLATBY

 1. ŠKOLNÉ: 650 ,- do 15 dne v předešlém měsíci ( č. účtu 117036621/0100)

Platí se i o letních prázdninách poměrnou část– platba proběhne do 15.června

Předškolní děti ve věku 5-6 let a OŠD nehradí školné

 1. STRAVNÉ: 900,- do 15 dne v předešlém měsíci ( č. účtu 43-3501250247/0100)

Stravné na prázdninový pobyt se bude platit hotově

Děti s odkladem školní docházky platí 1.000,-

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO: po ukončení docházky do MŠ, v případě potřeby kdykoliv, po předchozí domluvě s vedoucí stravování.

 1. PLATBY OSADNÍČEK: do poloviny září, číslo účtu-  2200299798/2010

Vybrané peníze budou použity na kulturní akce pro děti

PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU: opakované porušení školního řádu:

 • Pozdní platby
 • Pozdní vyzvedávání dětí
 • Neomluvená dlouhodobá nepřítomnost (viz škol. řád)

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.msnaosade.cz

Zpět na úvod stránky