Školka na Staré Osadě

MODRÁSCI - Třídní schůzky

INFORMACE PRO RODIČE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 11. 9. 2019

 • Telefonní číslo do třídy Modrásků: 541 241 338
 • Nahlaste včas všechny změny v evidenčních listech
 • Provoz třídy Modrásků je od 7:00 – 16:00 scházení a rozcházení dětí probíhá ve třídě C - Žluťásci. Doporučujeme příchod dětí DO 8:30 (netýká se předškoláků – předškoláci do 8:00).
 • Předškoláci mají povinné předškolní vzdělávání, denně od 8:00 do 12:00, nepřítomnost je nutné omluvit nejpozději do 3 dnů, a podepsat omluvenku.
 • Při vcházení do třídy využívejte zvonek u dveří
 • V MŠ je možnost LOGOPEDICKÉ PORADNY, můžete kontaktovat Mgr. Lucii Němčanskou
 • Prosíme rodiče o DŮSLEDNOST:
  • při zdravení, když děti přichází a odchází z MŠ
  • vést děti k samostatnosti v oblékání, nácvik zapínání zipů, zavazování tkaniček
  • správné stolování, správný posed, používání lžíce, zacházení s příborem
 • Pokud děti nemají, přineste jim prosím podepsaný plastový hrneček

PLATBY

 • Prosíme uhraďte plabu do spolku OSADNÍČEK 1 000 Kč
 • Platby školného a stravného musí probíhat do 15. dne v měsíci; předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí školné.
 • Odhlašování obědů na následující den je možné pouze do 12:00 – telefonicky, SMS, do sešitu v šatně; oběd je možné vyzvednout pouze první den nemoci, od 11:15
 • Uvítáme jakékoliv materiální dary – papíry (i z jedné strany potištěné), látky, knoflíky apod., příp. nevyužité zachovalé hračky a knihy
 • Ve středu máme HRAČKOVÝ DEN, děti mohou přinést 1 hračku z domova
 • Ve čtvrtek máme KNÍŽKOVÝ DEN, kdy si děti mohou přinést knihu, časopis, encyklopedii
 • Sledujte také náš web www.msnaosade.cz

S jakýmkoliv dotazem se můžete na nás obrátit.

Zpět na úvod stránky