Školka na Staré Osadě

ČMELÁČCI - Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - TŘÍDA A - 2023 / 2024

Informace pro rodiče (třídní schůzky):

 • nahlaste prosím jakékoliv změny v evidenčních listech – adresa, telefon, email
 • pokud má vaše dítě alergii – nahlaste to a přineste potvrzení
 • všichni rodiče byli seznámeni se školním řádem, předškolní děti – povinné předškolní vzdělávání - omluvné listy, do 3 dnů oznámit ve školce důvod nepřítomnosti, příchod předškoláků do 8:00 hod.
 • mladší děti příchod do 8:30
 • předávání dětí – vždy přímo paní učitelce, je nutný oční kontakt
 • uzavření MŠ v termínu čtvrtek 28. 9 (státní svátek), pátek 29.9. (ekonomické důvody), vánoční prázdniny sobota 23. 12. – úterý 2. 1., pátek 29. 3. a pondělí 1. 4. (Velikonoce), omezení provozu během podzimních, pololetních, jarních (5. 2. – 11. 2.) a velikonočních prázdnin (najdete na webu v Aktualitách – Organizace školního roku)
 • odsouhlasení uzavření MŠ z ekonomických důvodů v pátek 29. 9.
 • školné a stravné plaťte nejpozději do 20. dne předchozího měsíce (na září v srpnu). Školné neplatí předškoláci a OŠD, ostatní děti 650 Kč. Děti s OŠD platí zálohu na stravné 1000 Kč, ostatní 900 Kč.
 • přihlašování i odhlašování obědů je nutné oznámit den předem do 12.00 hodin., zápisem do sešitu v šatně, telefonicky u vedoucí stravování nebo v školní jídelně nebo SMS ve tvaru jméno a příjmení dítěte, třída, doba odhlášení. V případě onemocnění během víkendu, je možno odhlásit oběd v pondělí do 7.00 hod. Je nutné současně nahlásit, zda si oběd v první den nepřítomnosti vyzvednete. Pokud neodhlásíte obědy, tak vám budou dále účtovány.
 • pokud jde dítě po obědě, dejte kolíček k jeho značce v šatně, a vždy se s dítětem pravdivě domluvte, zda spí ve školce nebo jde po obědě
 • děti budou mít jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku (týká se to hlavně kalhot) a náhradní oblečení do třídy – ve skříňce, vše musí být podepsané
 • uložení oblečení ve skříňce:
  horní skříňka - oblečení na cestu domů, náhradní oblečení
  polička uprostřed - čepice a logopedický sešit
  dolní skříňka - oblečení do školky a oblečení na ven
 • z hygienických důvodů nenechávejte dětem ve skříňkách jídlo, pití ani jiné sladkosti
 • nahlaste nám zájem o kroužek plavání: začíná v úterý 3. 10., cena je 3000 Kč (pokud se přihlásí 18 dětí, více info na webových stránkách)
 • kroužky v MŠ provozované externí firmou RYTMIK: Malý olympionik – pondělí 15:00-15:45, Taneční a pohybový kroužek - čtvrtek 15:00-15:45 přihlašování na webových stránkách, přes link
 • pokud máte možnost zakoupit pro třídu pastelky, lepidla, papíry na kopírování, zbytky vln nebo jiné pomůcky, knihy, hračky a hry - vše uvítáme
 • kontaktujte nás v případě zájmu o školu v přírodě (předpokládaný termín v květnu)
 • zahrada je určena pouze pro děti při pobytu v MŠ, není veřejným dětským hřištěm!
 • kola a koloběžky nechávejte venku u stojanu (vše na vlastní nebezpečí), není dovoleno je nechávat ve vnitřních prostorách MŠ
 • představení environmentálního projektu na třídě, který je zaměřen na „Život na louce“. Environmentální výukové programy v MŠ - od firmy Filiánek – 1. 11. Postavíme hmyzí domeček a 25. 4. Kouzelné bylinky a Květinová víla. Chceme s dětmi podnikat dopolední výlety do přírody a parků v Brně.
 • Edukativně-stimulační skupinky – pro předškolní děti – rozvoj znalostí a dovedností potřebných pro nástup do základní školy (od ledna) – v případě zájmu se nahlaste u p. učitelky ve třídě
 • pro děti – cizince je v MŠ kroužek „Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka“ – středa a čtvrtek v dopoledních hodinách
 • placení Spolek rodičů Osadníček – převodem z účtu, informace na nástěnce a webu MŠ
 • Osadníček - seznámení s výsledky hospodaření, odsouhlasení nového výboru
 • s p. učitelkou si můžete domluvit kdykoliv schůzku, možnost konzultačních hodin. Vypsání konzultačních hodin pro předškoláky na konci 1. pololetí a před zápisem do školy.
 • rodiče si odsouhlasili, že všichni zaplatí finanční dar 400 Kč na Vánoce – který vybíráme do 30. září (z příspěvku plánujeme koupit didaktické pomůcky, sportovní potřeby)
 • přineste dětem (jen předškoláci) složku A4 na pracovní listy Školáčka
 • přineste dětem sešit na logopedii - A4 nelinkovaný, každý den nosit domů a cvičit
 • 1x za 14 dní budou rodiče přítomni logopedického sezení
 • můžete přinést dětem hygienické potřeby
 • čtvrtek - knížkový den, pátek - hračkový den
 • žádáme rodiče, aby nevodili do MŠ děti s respiračním onemocněním
 • prosím sledujte naše webové stránky: www.msnaosade.cz (aktuality, kulturní akce, fotogalerie)

Zpět na úvod stránky