Školka na Staré Osadě

ČMELÁČCI - Třídní schůzky

Informace pro rodiče (třídní schůzky):

 • nahlaste prosím jakékoliv změny v evidenčních listech
 • pokud má vaše dítě alergii – nahlaste to a přineste potvrzení
 • všichni rodiče byli seznámeni se školním řádem, předškolní děti – povinné předškolní vzdělávání - omluvné listy, do 3 dnů oznámit ve školce důvod nepřítomnosti
 • uzavření MŠ v termínu 28. 10. (státní svátek), vánočních prázdnin 23. 12. - 3. 1., 10. 4. (státní svátek), 13. 4. (Velikonoční pondělí), 1. 5. a 8. 5. (státní svátek), omezení provozu během podzimních, jarních a velikonočních prázdnin (najdete na webu v Aktualitách – Organizace školního roku)
 • školné a stravné plaťte nejpozději do 15. dne v měsíci (školné neplatí předškoláci a OŠD), děti s OŠD platí zálohu na stravné 800 Kč.
 • stravu je možné odhlásit pouze den předem do 12.00 SMS zprávou (jméno a příjmení, třída, doba odhlášení), telefonicky vedoucí stravování nebo do sešitu v šatně, na pozdější odhlášení není brán zřetel. V případě nemoci je možné si vyzvednout oběd 1. den nemoci v 11.15 u kuchyně MŠ do jídlonosiče.
 • pokud jde dítě po obědě, dejte kolíček k jeho značce v šatně, a vždy se s dítětem pravdivě domluvte zda spí ve školce nebo jde po obědě
 • děti budou mít jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku (týká se to hlavně kalhot) a náhradní oblečení do třídy, vše musí být podepsané
 • Uložení oblečení ve skříňce:
  • Horní skříňka – oblečení na cestu domů, náhradní oblečení
  • Polička uprostřed - čepice a logopedický sešit
  • Dolní skříňka – oblečení do školky a oblečení na ven
 • z hygienických důvodů nenechávejte dětem ve skříňkách jídlo, pití ani jiné sladkosti
 • zapisujte se do kroužků (začínají v říjnu - květen) – externí firma: Sportovní a míčové hry – pondělí 15:00 – 15:45, 950 Kč, Zumba – čtvrtek 15:00 - 15:45, 950 Kč, Věda nás baví – středa 15:00 – 15:45, 1290 Kč, cena za 1. pol., plavání začíná v říjnu, 2100 Kč, Seznamování s angličtinou je zdarma.
 • pokud máte možnost zakoupit pro třídu pastelky, lepidla, papíry na kopírování, zbytky vln nebo jiné pomůcky, knihy, hračky a hry - vše uvítáme
 • kontaktujte nás v případě zájmu o školu v přírodě
 • pravidla používání dopravního hřiště (viz nástěnka) a školní zahrady - zahrada je určena pouze pro děti při pobytu v MŠ, není veřejným dětským hřištěm!
 • kola a koloběžky nechávejte venku na terase u třídy B (vše na vlastní nebezpečí), není dovoleno je nechávat v MŠ
 • představení environmentálního projektu na třídě, který je zaměřen na Království čtyř živlů (Slunce, voda, půda, vzduch), program v Jezírku – Vodník Jezerníček vypravuje, program v MŠ od Filiánek – Vzduch
 • ve třídě si uděláme akvárium, rodiče si odsouhlasili příspěvek na rybičky a rostlinky v libovolné výši
 • Edukativně-stimulační skupinky – pro předškolní děti – rozvoj znalostí a dovedností potřebných pro nástup do základní školy (od ledna) – v případě zájmu se nahlaste u p. učitelky ve třídě
 • placení spolek rodičů Osadníček – převodem z účtu, informace na nástěnce a webu
 • Osadníček - seznámení s výsledky hospodaření
 • s p. učitelkou si můžete domluvit kdykoliv schůzku, možnost konzultačních hodin. Vypsání konzultačních hodin pro předškoláky před zápisem do školy.
 • přineste dětem fotku obličeje na výrobu čmeláčka (nástěnka ve třídě)
 • rodiče si odsouhlasili, že všichni zaplatí finanční dar 200 Kč na vánoce – který vybíráme do 30. září (z příspěvku plánujeme koupit didaktické pomůcky, sportovní potřeby)
 • přineste dětem složku A4 na pracovní listy Školáčka
 • přineste dětem sešit na logopedii - A4 nelinkovaný, každý den nosit domů a cvičit
 • 1x za 14 dní budou rodiče přítomni logopedického sezení
 • můžete přinést dětem hygienické potřeby (seznam na nástěnce v šatně)
 • čtvrtek - knížkový den, pátek - hračkový den
 • prosím sledujte naše webové stránky: www.msnaosade.cz (kulturní akce, fotogalerie)

Zpět na úvod stránky