Školka na Staré Osadě

BERUŠKY - Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - TŘÍDA F - 2019 / 2020

 • Představení třídních učitelek + asistent pedagoga.
 • Provoz třídy Berušky je od 7:00 – 15:30, scházení a rozcházení dětí probíhá ve třídě C - Žluťásci.
 • Doporučujeme děti vodit DO 8:30 (netýká se předškoláků – předškoláci do 8:00).
 • Předškoláci mají povinné předškolní vzdělávání, denně od 8:00 do 12:00, nepřítomnost je nutné omluvit nejpozději do 3 dnů, a podepsat omluvenku.
 • V MŠ je možnost LOGOPEDICKÉ PORADNY.
 • Všichni rodiče (další zmocněné osoby) by měli mít zakoupený ČIP ke vstupu do budovy, poruchu nebo ZTRÁTU čipu ihned hlásit učitelkám.
 • Nadále platí hygienické opatření, děti si IHNED po příchodu do třídy umývají ruce.
 • Prosíme rodiče o DŮSLEDNOST:
  • při zdravení, když děti přichází a odchází z MŠ
  • vést děti k samostatnosti v oblékání, nácvik zapínání zipů, zavazování tkaniček
  • správné stolování, správný posed, používání lžíce, zacházení s příborem.
 • Nevoďte do MŠ děti se známkami nemoci, zjistíte-li, že má Vaše dítě vši.
 • (dítě nesmí navštěvovat kolektivní zařízení do doby, než má hlavu zbavenou všech hnid, je třeba informovat učitelky o nákaze vší, dále informujte o infekčních onemocněních, jako jsou neštovice, pátá nemoc apod.; učitelky nesmí podávat dětem v MŠ žádné léky).
 • Z důvodu bezpečnosti nedávejte dětem do MŠ řetízky, hodinky apod.
 • Děti ve skříňkách nemohou mít jídlo a pití.
 • Dbejte na průběžný úklid skříněk Vašich dětí – uložení oblečení (viz. cedulka v šatně), pravidelně odnášet obrázky ze skříněk, doplňovat NÁHRADNÍ oblečení, měnit oblečení a obuv podle aktuálního počasí, všechno oblečení (vč. pyžama) musí být podepsané!
 • Uvítáme jakékoliv materiální dary – papíry (i z jedné strany potištěné), látky, knoflíky apod., příp. nevyužité zachovalé hračky a knihy.
 • Na oslavy narozenin Vašich dětí je možnost přinést balené občerstvení, ovoce, zeleninu apod.
 • Ve středu máme HRAČKOVÝ DEN, kdy si děti mohou přinést 1 hračku z domova, ve čtvrtek máme KNÍŽKOVÝ DEN, kdy si děti mohou přinést knihu, časopis, encyklopedii.
 • Sledujte informace na dveřích třídy a nástěnkách (aktuální informace o odjezdech do divadel apod., platby), sledujte také náš web msnaosade.cz, kam také vkládáme fotografie z průběhu školního roku.
 • Hlaste jakékoliv změny údajů – telefonní čísla, adresy, zmocněné osoby, alergie apod.
 • Platby školného a stravného musí probíhat do 15. dne v měsíci; předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí školné.
 • Odhlašování obědů na následující den je možné pouze do 12:00 – telefonicky, SMS, do sešitu v šatně; oběd je možné vyzvednout pouze první den nemoci, od 11:15.
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ SE PROSÍM IHNED OBRACEJTE NA UČITELKY ☺

Zpět na úvod stránky