Školka na Staré Osadě

BĚLÁSCI - Třídní schůzky

INFORMACE PRO RODIČE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK – 11. 9. 2019

 • HLASTE VČAS VŠECHNY ZMĚNY V EVIDENČNÍCH LISTECH.
 • TELEFONNÍ ČÍSLO DO TŘÍDY BĚLÁSKŮ – 541 241 337.
 • PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ LETOS PROBÍHÁ ELEKTRONICKY NA ADRESE www.krouzky.cz.
 • PŘI VCHÁZENÍ DO TŘÍDY VYUŽÍVEJTE ZVONEK U DVEŘÍ.
 • PŘI NAHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ JDOU PO OBĚDĚ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE STRAVY V SEŠITKU V ŠATNĚ, POUŽÍVEJTE POUZE ZNAČKU NEBO VS DÍTĚTE.
 • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ PROBÍHÁ V DOBĚ OD 8.00 DO 12.00. DĚTI PLNÍCÍ PŘEDŠKOLNÍ POVINNOU DOCHÁZKU OMLOUVEJTE NEJPOZDĚJI DO TŘÍ DNŮ A PÍSEMNĚ DO OMLUVNÉHO LISTU VE TŘÍDĚ.
 • PŘINESTE DĚTEM FOTOGRAFII (cca A5, může být i s celou postavou).
 • POKUD DĚTI NEMAJÍ, PŘINESTE JIM DO MŠ PLASTOVÝ PODEPSANÝ HRNÍČEK.
 • DO KONCE ZÁŘÍ PROSÍM UHRAĎTE PLATBU DO SPOLKU OSADNÍČEK - 1 000,-Kč.
 • PŘIVÍTÁME PRO TŘÍDU PAPÍRY NA KOPÍROVÁNÍ, VÝTVARNÝ MATERIÁL, ODPADNÍ MATERIÁL DLE MOŽNOSTÍ RODIČŮ.
 • SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY – www.msnaosade.cz.
 • RODIČE BYLI SEZNÁMENI S UZAVŘENÍM MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH A OMEZENÝM PROVOZEM V DOBĚ OSTATNÍCH PRÁZDNIN.
 • PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MUSÍ PROBÍHAT DO 15. V MĚSÍCI.
 • MŠ POSKYTUJE LOGOPEDICKOU PÉČI V RÁMCI PORADNY, MŮŽETE KONTAKTOVAT Mgr. Lucii Němčamskou VE TŘÍDĚ „A“.
 • NEDÁVEJTE DO MŠ DĚTI S PŘÍZNAKY NEMOCI.

Děkujeme a přejeme pohodový školní rok.

Zpět na úvod stránky