Školka na Staré Osadě

BĚLÁSCI - Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - TŘÍDA D - 2023 / 2024

INFORMACE PRO RODIČE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK – 12. 9. 2023

 • HLASTE VČAS VŠECHNY ZMĚNY V EVIDENČNÍCH LISTECH.
 • NOVÝ TŘÍDNÍ PROJEKT „PUTOVÁNÍ S OSADNÍČKEM“- RODIČE A DĚTI SI VEZMOU OSADNÍČKA NA VÍKEND, DO PUTOVNÍHO DENÍKU POPÍŠÍ, NAKRESLÍ, PŘÍPADNĚ NALEPÍ FOTO, CO VŠE S OSADNÍČKEM ZA VÍKEND PROŽILI.
 • TELEFONNÍ ČÍSLO DO TŘÍDY BĚLÁSKŮ – 541 241 337.
 • PŘI VCHÁZENÍ DO TŘÍDY VYUŽÍVEJTE ZVONEK U DVEŘÍ, VYČKEJTE NA OČNÍ KONTAKT.
 • HRAČKOVÝM DNEM ZŮSTÁVÁ STŘEDA, DODRŽUJTE PROSÍM PRAVIDLO JEDNÉ HRAČKY.
 • ORGANIZACE ULOŽENÍ VĚCÍ VE SKŘÍŇKÁCH: DO SPODNÍ SKŘÍŇKY DEJTE DĚTEM VĚCI, KTERÉ SI OBLEČOU NA POBYT VENKU. DO HORNÍ SKŘÍŇKY DEJTE DĚTEM VĚCI NA ODCHOD DOMŮ A NÁHRADNÍ OBLEČENÍ. VŠE PODEPSANÉ. DO SKŘÍNĚK NEPATŘÍ JÍDLO A PITÍ.
 • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ PROBÍHÁ V DOBĚ OD 8.00 DO 12.00. DĚTI PLNÍCÍ PŘEDŠKOLNÍ POVINNOU DOCHÁZKU OMLOUVEJTE NEJPOZDĚJI DO TŘÍ DNŮ A PÍSEMNĚ DO OMLUVNÉHO LISTU VE TŘÍDĚ. 
 • DĚTI PLNÍCÍ POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU NEPLATÍ ŠKOLNÉ.
 • PŘINESTE DĚTEM FOTOGRAFII (cca A5, může být i s celou postavou).
 • PŘIVÍTÁME PRO TŘÍDU PAPÍRY NA KOPÍROVÁNÍ, VÝTVARNÝ MATERIÁL, ODPADNÍ MATERIÁL DLE MOŽNOSTÍ RODIČŮ, PŘÍPADNĚ SPONZORSKÝ DAR.
 • RODIČE BYLI SEZNÁMENI S UZAVŘENÍM MŠ 29. 9. 2023, O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH A OMEZENÝM PROVOZEM V DOBĚ OSTATNÍCH PRÁZDNIN.
 • PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MUSÍ PROBÍHAT DO 20. V MĚSÍCI NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC.
 • MŠ POSKYTUJE LOGOPEDICKOU PÉČI V RÁMCI PORADNY, MŮŽETE KONTAKTOVAT Mgr. Lucii Němčanskou VE TŘÍDĚ „A“.
 • NEDÁVEJTE DO MŠ DĚTI S PŘÍZNAKY NEMOCI, DO ŠKOLKY PATŘÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI!

Po seznámení a důkladném přečtení Vás prosíme o podpis do seznamu „Třídní schůzky 12. 9. 2023“, který je u paní učitelky ve třídě. Platí pouze pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit třídních schůzek.

 

Děkujeme a přejeme pohodový školní rok.

Zpět na úvod stránky