Školka na Staré Osadě

Informace o projektu

V naší mateřské škole probíhá projekt:  Vzdělávání, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003441 z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019.

Zpět na úvod stránky