Školka na Staré Osadě

Platba stravného

1) převodem na účet MŠ

Č. účtu – 43-3501250247/0100

2)  hotově u vedoucí školní kuchyně 

vždy 15. den v měsíci - VÝJIMEČNĚ

3) Poštovní  poukázkou  typu „ A „ na účet MŠ

Účel platby :             obědy
Částka ( záloha ) :    700,- Kč (800,- Kč)
Číslo účtu :               43-3501250247/0100
Variabilní symbol :    číslo dítěte
Konstantní symbol :  -
Odesílatel :               jméno dítěte, bydliště

VÝŠE ÚHRADY:

700,- Kč (děti od 3-6 let)

800,- Kč (děti s odkladem školní docházky)

Pokladní hodiny:
úterý 8.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.

RODIČE UHRADÍ STRAVNÉ DO 15. DNE V MĚSÍCI.
NEUHRAZENÉ (NEBO POZDNÍ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ!

VÝŠE STRAVNÉHOděti 3-6 letděti 7 let
svač. ráno7,-7,-
oběd20,-24,-
svač. odpoledne6,-6,-
celý den33,-37,-

Děti, které dovrší v době od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019  7 let, platí  vyšší částku za stravné.

Platnost od 1. 9. 2019

top