Naše mateřská škola se zapojila do těchto projektů:

 

Vzdělávání, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003441 z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019.

 

 

 

Projekt statutárního města Brna "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně"              CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244