ZÁPIS DO MŠ NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6

 

Veškeré informace najdete na: zapisdoms.brno.cz


Vydávání přihlášek:
18. 4. – 14. 5. 2017

Stejně jako v minulých letech:
- V MŠ dne: 25. 4. 2017 od 9.00 – 16.00 hod
- OŠMT MMB (Mgr. Hanáková, paní Hofbruckerová)
- Internet (zapisdoms.brno.cz)


Den otevřených dveří v MŠ NA OSADĚ: 25. 4. 2017 dopoledne  od 9.00 – 11.00 hod., odpoledne od 15.00 – 16.00 hod.


Sběr přihlášek:
15. – 16. 5. 2017 od 8.00 – 15.00 hod

 

Spádové ulice pro Mateřskou školu NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6
Bubeníčkova, Čejkova, Filipínského po ul. Václavkova), Gebauerova, Hradilova, Koperníkova, Kosmákova, Krokova, Kuldova, Lazaretní, Markéty Kuncové (po hranici MČ), Myslbekova, Pastrnkova, Rokycanova (po ul. Vymazalova), Skopalíkova, Slívova, Stará osada, Svatoplukova, Šámalova (po ul. Filipínského), Taussigova, Tomáškova, Touškova, Uzavřená, Václavkova, Vaníčkova, Vaškova, Vojanova, Zábrdovická.

 

 

 

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 

Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dovrší pěti let do 31. 8. 2017.

§ 34 zákona 561/2014 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

S účinností od 1. 9. 2017, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34, odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové  mateřské škole (viz. seznam spádových ulic). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové školy.


Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě již navštěvuje naši mateřskou školu, i když spádově patří do jiné mateřské školy, může nadále pokračovat v povinné docházce do MŠ NA OSADĚ. Ředitelka MŠ NA OSADĚ tuto skutečnost pouze oznámí na příslušnou mateřskou školu, kam dítě spádově patří.