TŘÍDNÍ SCHŮZKY  13. 9. 2017

 

Rodiče dětí ze třídy C byli seznámeni s informacemi:

 • představení nové paní učitelky Nikoly Bystřické rodičům ve třídě C
 • seznámení s přítomností nové p. asistentky u integrovaného dítěte ve třídě
 • upozornění rodičů na nutnost číst upoutávky, informace na nástěnce, na dveřích třídy a na hlavních vstupních dveřích
 • seznámení rodičů s některými důležitými body Školního řádu, který si v prvním týdnu šk. r. 2017/2018 také sami přečetli, seznámili a následně  podepsali; vyplnění potřebných archů s informacemi; podepsání souhlasu s focením dětí na webové stránky
 • seznámení rodičů s uzavřením MŠ v pátek 29. 9. 2017, o vánočních prázdninách a s omezeným provozem v době ostatních prázdnin
 • sledovat průběžně webové stránky MŠ www.msnaosade.cz
 • hlásit jakékoliv změny - aktuální telefonní čísla, údaje do evidenčních listů a zmocnění
 • O.s. Osadníček - seznámení s výsledky hospodaření, informace o pořízení nových hraček na školní zahradu, nových lehátek a peřinek
 • školné a stravné zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci
 • stravu je možné odhlásit pouze den předem do 13.00 hodin sms zprávou, telefonicky nebo do sešitu v šatně, na pozdější odhlášení není brán zřetel - v případě nemoci je možné si vyzvednout oběd 1. den nemoci v 11.15 hodin u kuchyně MŠ do jídlonosiče
 • průběžně uklízet dětem skříňky a dbát na správné rozmístění oblečení + doplňovat náhradní oblečení (všechno oblečení a obuv musí být podepsané!), pořídit dětem celo-umělohmotná ramínka do skříňky, náhradní věci na oblečení dát do igelitových sáčků ... ve skříňce nesmí být jídlo ani pití, spolupráce rodičů s učitelkou při samostatnosti dítěte - oblékání, stolování (kultura stolování – dbát na správné držení lžíce a příboru)
 • seznámení rodičů s prevencí proti žloutence - děti si vždy po příchodu do MŠ jdou umýt ruce teplou vodou a mýdlem
 • upozornění na ohleduplné chování - nevodit děti do MŠ nemocné, kontrolovat výskyt vší
 • prosba o jakoukoliv materiální pomoc do třídy – papíry, kreslící a psací potřeby, zachovalé hračky, knihy a časopisy, zbytkový materiál pro výtvarné a pracovní činnosti (vlna, tapeta, látky, knoflíky apod.)
 • poděkování za sponzorství v loňském školním roce
 • poděkování rodičům za přinesení hygienických a výtvarných potřeb pro děti do třídy (rodiče neměli připomínky a s přinesením souhlasili)
 • návrh rodiči a odsouhlasení finančního daru na zakoupení vánočních dárků pro děti
 • možnost využití logopedické péče v MŠ
 • v případě potřeby možnost individuálních konzultací s učitelkami na třídě
 • Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti - příprava pro nástup

do 1. třídy ZŠ – v případě zájmu nahlásit dítě p. uč. ve třídě (říjen 2017)

 • přetrvávající spolupráce s rodiči formou zadávání "víkendových domácích úkolů" pro předškoláky
 • oslavy narozenin dětí ve třídě - pohoštění formou dortů (zakoupených v cukrárně), zdravých dezertů, slaných krekrů apod., v letošním školním roce budou děti vytvářet pro oslavence narozeninové přáníčko k narozeninám
 • seznámení s konáním školy v přírodě - na jaře 2018
 • seznámení rodičů s environmentálním projektem "Život v lese"
 • zájem maminek o uspořádání společného odpoledne v MŠ "Zdravé a chutné pečení" i v letošním školním roce - výměna receptů a ochutnávka přinesených dobrot - domluveno na říjen 2017
 • seznámení rodičů předškoláků o povinném vzdělávání dětí:

• dítě musí být omluveno nejpozději do 3 dnů
• každá absence bude učitelkou na třídě zapsána do omluvného listu, který rodič podepíše
• dodržování denní 4-hodinové docházky 8 - 12 hodin