TŘÍDNÍ SCHŮZKY  - školní rok 2018/2019

 

Rodiče dětí ze třídy C byli seznámeni s informacemi:

 • nahlášení jakékoliv změny v evidenčních listech (telefony, změna bydliště apod.)
 • upozornění rodičů na nutnost číst upoutávky, informace na nástěnce,
  na dveřích třídy a na hlavních vstupních dveřích
 • jestliže má dítě alergii - informování a nahlášení p. učitelce na třídě + vyřízení potvrzení od lékaře
 • seznámení všech rodičů se školním řádem, se změnami u předškolních dětí – povinné předškolní vzdělávání, omluvné listy, do 3 dnů oznámit ve školce důvod nepřítomnosti
 • upozornění na ohleduplné chování - nevodit děti do MŠ nemocné, kontrolovat výskyt vší
 • informování o uzavření MŠ v termínu 28. 9. (státní svátek), v době vánočních prázdnin 24. 12. 2018 - 2. 1. 2019, informování o omezení provozu během podzimních, jarních a velikonočních prázdnin
 • upozornění ohledně platby školného a stravného - platit nejpozději do 15. dne v měsíci (školné neplatí předškoláci a OŠD)
 • informování o možnosti odhlášení stravného - stravu je možné odhlásit pouze den předem do 12:00 hodin formou SMS zprávy (Jméno, příjmení, od – do, třída), telefonicky nebo do sešitu v šatně (na pozdější odhlášení není brán zřetel)... v případě nemoci je možné si vyzvednout oběd 1. den nemoci
  v 11:15 hodin u dveří kuchyně MŠ do jídlonosiče
 • upozornění na nové zapisování dětí, které půjdou domů po obědě - v šatně
  do sešitu rodiče zapisují pouze značku dítěte (ne jméno)
 • upozornění rodičů na průběžné uklízení skříňky dětí - dbát na správné rozmístění oblečení + doplňovat náhradní oblečení (všechno oblečení a obuv musí být podepsané!), náhradní věci na oblečení dát do igelitových sáčků ...
  ve skříňce nesmí být jídlo ani pití, spolupráce rodičů s učitelkou při samostatnosti dítěte - oblékání, stolování (kultura stolování – dbát na správné držení lžíce a příboru)
 • oslavy narozenin dětí ve třídě - pohoštění formou dortů (zakoupených
  v cukrárně), zdravých dezertů, slaných krekrů apod., i v letošním školním roce budou děti vytvářet pro oslavence narozeninové přáníčko k narozeninám
 • informování rodičů o zapisování do kroužků (externí firma)
 • poděkování za materiální pomoc v loňském školním roce i na začátku letošního školního roku + prosba o jakoukoliv materiální pomoc do třídy i nadále – papíry, kreslící a psací potřeby, zachovalé hračky, knihy a časopisy, zbytkový materiál pro výtvarné a pracovní činnosti (vlna, tapeta, látky, knoflíky apod.)
 • informování o možnosti nechávat kola a koloběžky venku na terase u třídy B (vše na vlastní nebezpečí) - není dovoleno je nechávat v prostorách MŠ
 • Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti - příprava pro nástup
  do 1. třídy ZŠ – v případě zájmu nahlásit dítě p. uč. ve třídě (říjen 2018)
 • informování o možnosti využití logopedické péče v MŠ
 • seznámení s konáním školy v přírodě - na jaře 2018
 • zájem maminek o uspořádání společného odpoledne v MŠ "Zdravé a chutné pečení" i v letošním školním roce - výměna receptů a ochutnávka přinesených dobrot - domluveno na říjen/listopad 2018
 • i v letošním školním roce domluva na přetrvávající spolupráci s rodiči formou zadávání "víkendových domácích úkolů" pro předškoláky
 • seznámení rodičů s environmentálním projektem "Život v lese"
 • informování o placení spolku rodičů Osadníček – převodem z účtu (informace na nástěnce a webu)
 • O.s. Osadníček - seznámení s výsledky hospodaření
 • v případě potřeby možnost individuálních konzultací s učitelkami na třídě
 • poděkování rodičům za přinesení hygienických a výtvarných potřeb pro děti
  do třídy
 • odsouhlasení finančního daru od rodičů na zakoupení vánočních dárků pro děti
 • upozornění na možnost průběžně sledovat webové stránky MŠ www.msnaosade.cz