Třídní schůzky třídy školní rok 2018/2019

 • Podrobnější seznámení se školním řádem.
 • Prosíme nahlásit jakékoli změny v evidenčních listech (adresa, telefonní číslo, zmocnění, zdravotní stav dítěte).  
 • Provoz MŠ je 6:30 - 16:30, ve třídě B od 7:00 do 16:00.
 • Předávání dětí – pouze zákonnému zástupci ( pověřením mohou rodiče zmocnit další osoby – formulář u tř. učitelky)
 • Vstup do mš – ČIPY – záloha 100Kč v pokladně mš, nahlásit včas ztrátu – musí rodič uhradit, nefunkční čip, dostane zdarma náhradu
 • Děti se známkami nemoci nevodit do mš (nepodáváme léky), právo učitelek na vrácení nemocného dítěte při příchodu do MŠ.
 • Děti předávat učitelce zazvoněním na zvonek třídy.
 • Uložení věcí ve skříňkách: Všechny věci budou podepsané! Děti budou mít dostatek náhradního oblečení.

Horní skříňka - oblečení, ve kterém děti přišly z domu, náhradní oblečení

Spodní skříňka - oblečení na pobyt venku/zahradu

 • Nedávejte dětem do skříněk nápoje a jídlo.
 • Prosíme rodiče, pečlivě čtěte nástěnky, aktuální informace naleznete na dveřích do třídy.
 • Do sešitu v přední části šatny zapisujte odchod dětí (uveďte značku dítěte)  po obědě, v případě nepřítomnosti dítěte v dalších dnech odhlásit do 13. hod.,
 • Každý čtvrtek je knížkový den - děti si mohou přinést vlastní knihu z domu.
 • Do konce září si děti mohou nosit  každý den svoji hračku. Od října si budou moci nosit hračky jen pondělí a pátek!
 • Představení environmentálního projektu na třídě s názvem „Čtyři království – základní podmínky života“.
 • Zájem o školu v přírodě nahlásit paní učitelce ve třídě.
 • Seznámení s kroužky (Zumba, Sportovní a míčové hry, Věda nás baví), plavání, Aj
 • Rodiče byli seznámeni s pravidly naší třídy. Příchody do 8.15. Předškoláci – povinná docházka od 8 do 12 hodin; omluvné listy – do tří dnů; cvičení dovedností doma – prevence OŠD
 • Rodiče byli seznámení s uzavřením MŠ během státních svátků, vánočních prázdnin a s omezením provozu během podzimních a jarních prázdnin.
 • Prosíme, kdo má možnost o materiální dary - omalovánky, výtvarný materiál, z jedné strany potištěné papíry, pastelky, knihy…
 • Pokud má vaše dítě alergii, nahlaste to prosím a přineste potvrzení.
 • Z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby neumožnili vstup do MŠ cizím osobám.
 • Nácvik samostatnosti (hygiena)
 • Screening NKS – spolupráce s Mgr. Němčanskou
 • Platby:
 1. Školné a stravné: do 15. v měsíci.

Školné (550 Kč)  se platí i o letních prázdninách - poměrná část (275 Kč) – platba proběhne do 15. června. Č. účtu : 117036621/0100

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky nehradí školné.

Stravné (700 Kč). Na prázdninový pobyt se bude platit hotově (popř. převodem) rovněž do 15. června – podle přihlášených dnů.

Všechny platby nastavit pod VS (popř. jménem dítěte  - ne rodiče !!)

Příkaz v bance nastavit od 1.9. – 30.6.

Na prázdniny příkaz zrušit!!

 1. Placení kroužků do 15. 10. vedoucí školního stravování.
 2. Placení OS Osadníček 1000 Kč převodem na účet -  vybrané peníze budou použity na kulturní akce pro děti, zaplatit do 15. 9.