Zápis ze třídních schůzek třídy E konaných 13.9.2017

 

- Podrobnější seznámení se školním řádem
- Prosíme nahlásit jakékoli změny v evidenčních listech (adresa, telefonní číslo, zmocnění, zdravotní stav dítěte)
- Provoz MŠ je 6:30 - 16:30 (provoz třídy Modrásků od 7:30 do 15:00)
- Děti se známkami nemoci nevodit do školky (nepodáváme léky)
- Děti předávat učitelce zazvoněním na zvonek třídy
- Uložení věcí ve skříňkách: Všechny věci budou podepsané!
1. Horní skříňka- oblečení, ve kterém děti přišly z domu, náhradní oblečení: prádlo, ponožky, punčocháče, tričko
2. Spodní skříňka- oblečení na pobyt venku/zahradu: kraťasy, tepláková souprava, v zimě teplá bunda, čepice, rukavice
3. Dole- boty z domova, tenisky na ven
- Nedávejte dětem do skříněk nápoje a jídlo
- Prosíme rodiče, pečlivě čtěte nástěnky, aktuální informace naleznete na dveřích do třídy
- Do sešitu v přední části šatny zapisujte odchod dětí po obědě, v případě nepřítomnosti dítěte odhlásit do 13. hod. předchozího dne na číslo školní kuchyně nebo sms
- Od listopadu budou probíhat Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky (cena 300 Kč)
- Každý čtvrtek je knížkový den -  děti si mohou přinést vlastní knihu z domu
- Zájem o školu v přírodě nahlásit paní učitelce ve třídě
- Rodiče byli seznámeni s uzavřením MŠ 29.9. a omezením provozu během vánočních a jarních prázdnin
- Prosíme, kdo má možnost o materiální dary- omalovánky, výtvarný materiál, drobnosti dětem k narozeninám- nálepky, čelenky, gumičky, autíčka…
- Seznámení s kroužky, plavání, věkové zařazení dětí
- Z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby neumožnili vstup do MŠ cizím osobám
- Logopedickou péči v rámci poradny zajišťuje Mgr. Lucie Němčanská, třída A
- Platby:
1. Školné a stravné: do 15. v měsíci
2. Předškolní děti ve věku 5- 6 let a OŠD nehradí školné
3. Placení kroužků do 15. 10. vedoucí školního stravování
4. Placení OS Osadníček 1000 Kč, druhé dítě 600 Kč převodem na účet -  vybrané peníze budou použity na kulturní akce pro děti

Aktuální informace najdete na našich webových stránkách: www.msnaosade.cz