Zápis ze třídních schůzek třídy E konaných 12.9.2018

 

 • Podrobnější seznámení se školním řádem
 • Prosíme nahlásit jakékoliv změny v evidenčních listech (adresa, telefonní číslo, zmocnění zdravotní stav dítěte)

 

PROVOZ MŠ

 • Provoz MŠ je 6:30 – 16:30 (provoz třídy Modrásků od 7:30 do 15:30
 • Docházka do MŠ – nejpozději do 8:30 – podává se svačinka
 • Po vyzvednutí dítěte z MŠ se rodiče nesmí zdržovat v areálu MŠ
 • Děti se známkami nemoci nevodit do školky (nepodáváme léky)
 • Děti předávat učitelce zazvoněním na zvonek třídy

 

Uložení věcí ve skříňkách: Všechny věci budou podepsané !

 1. Horní skříňka – oblečení, ve kterém děti přišly z domu, náhradní oblečení (prádlo, ponožky, punčocháče, tričko…)
 2. Spodní skříňka – oblečení na pobyt venku/zahradu: kraťasy, tepláková souprava, v zimě teplá bunda, čepice, rukavice, šála
 3. Dole – boty z domova, tenisky na ven
 • Nedávejte dětem do skříněk nápoje a jídlo

 

 • Prosíme rodiče, aby pečlivě četli nástěnky, aktuální informace naleznete na dveřích do třídy
   
 • Do sešitu v přední části šatny zapisujte odchod dětí po obědě, v případě nepřítomnosti dítěte odhlásit do 12.hod. předchozího dne na číslo školní kuchyně nebo sms
 • Do sešitu zapisovat značku dítěte (seznámení s ochranou osobních údajů)

 

 • Od loňského roku je pro pětileté děti povinná předškolní docházka, rodiče musí vyplňovat omluvné listy

 

 • Hračkovým dnem nadále zůstává středa, děti si mohou přinést vlastní hračku z domu
 • Knížkový den je čtvrtek, děti si mou přinést vlastní knížku z domu
 • Prosíme kdo má možnost o materiální dary – omalovánky, výtvarný materiál, drobnosti dětem k narozeninám – nálepky, čelenky, gumičky, autíčka…
   

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 • ŠVP – NÁŠ KAMARÁD OSADNÍČEK – Obohaceno o třídní projekty: EV, DP-možnost seznámení v šatnách, na webu
 • LOGOPEDICKÁ PORADNA –  Mgr. Lucie Němčanská, třída A
 • KROUŽKY :  od října do května – externí firmy (Zumba, Sportovní a míčové hry, Věda nás baví) přihlašování elektronicky (viz informační nástěnky v šatnách)
 • Plavání, angličtina :  přihlašování u třídních učitelek
 • Kulturní akce:  nástěnky u tříd, web stránky – www.msnaosade.cz

 

 

OMEZENÍ A UZAVŘENÍ PROVOZU

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018 a končí v pátek 28.6.2019

 

 1. Podzimní prázdniny: 29.-30.10.2018 (PO+ÚT) OMEZENÍ PROVOZU
 2. Vánoční prázdniny: SO- 22.12.2018 – ST – 2.1.2019 UZAVŘENÍ MŠ
 3. Pololetní prázdniny: PA 1.2.2019 – OMEZENÍ PROVOZU
 4. Jarní prázdniny: 11.2. – 17.2.2019 – OMEZENÍ PROVOZU
 5. Letní prázdniny: termín bude upřesněn na základě dohody se zřizovatelem

 

PLATBY

 

 1. ŠKOLNÉ: 550,- do 15 dne v měsíci ( č. účtu 117036621/0100)

Platí se i o letních prázdninách poměrnou část (275 Kč) – platba proběhne do 15.června

Předškolní děti ve věku 5-6 let a OŠD nehradí školné

 

 1. STRAVNÉ: 700,- do 15 dne v měsíci ( č. účtu 43-3501250247/0100)

Stravné na prázdninový pobyt se bude platit hotově

 

VYÚČTOVÁNÍ STAVNÉHO: po ukončení docházky do MŠ, v případě potřeby kdykoliv, po předchozí domluvě s vedoucí stravování.

 

 1. PLATBY OSADNÍČEK: do poloviny září

Částka: 1 000 Kč, druhé dítě 600 Kč převodem na účet ( 2200299798/2010)

Vybrané peníze budou použity na kulturní akce pro děti

 

PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU: opakované porušení školního řádu:

 • Pozdní platby
 • Pozdní vyzvedávání dětí
 • Neomluvená dlouhodobá nepřítomnost( viz škol. řád)

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.msnaosade.cz