Informace pro rodiče (třídní schůzky):


• nahlaste prosím jakékoliv změny v evidenčních listech
• pokud má vaše dítě alergii – nahlaste to a přineste potvrzení
• všichni rodiče byli seznámeni se školním řádem, změnami u předškolních dětí – povinné předškolní vzdělávání, omluvné listy, do 3 dnů oznámit ve školce důvod nepřítomnosti.
• uzavření MŠ v termínu 29. 9., vánočních prázdnin 23. 12. - 2. 1., omezení provozu během podzimních, jarních a velikonočních prázdnin
• školné a stravné plaťte nejpozději do 15. dne v měsíci
• stravu je možné odhlásit pouze den předem do 13.00 sms zprávou, telefonicky nebo do sešitu v šatně, na pozdější odhlášení není brán zřetel. V případě nemoci je možné si vyzvednout oběd 1. den nemoci v 11.15 u kuchyně MŠ do jídlonosiče.
• noste dětem obuv a převlečení do třídy a na pobyt venku, náhradní oblečení do třídy, vše musí být podepsané
• z hygienických důvodů nenechávejte dětem ve skříňkách jídlo, pití ani jiné sladkosti
• zapisujte se do kroužků (začínají v říjnu) – keramika – pondělí nebo středa, sportík – úterý, hudebně pohybový – čtvrtek, vždy od 15.00
• pokud máte možnost zakoupit pro třídu pastelky, lepidla, papíry na kopírování nebo jiné pomůcky, knihy, hračky a hry - vše uvítáme
• kontaktujte nás v případě zájmu o školu v přírodě
• pravidla používání dopravního hřiště (viz nástěnka) a školní zahrady - zahrada je určena pouze pro děti při pobytu v MŠ, není veřejným dětským hřištěm!
• kola a koloběžky nechávejte venku na terase u třídy B (vše na vlastní nebezpečí), není dovoleno je nechávat v MŠ.
• představení environmentálního projektu na třídě, který je zaměřen na život v lese
• Edukativně-stimulační skupinky – pro předškolní děti – rozvoj znalostí a dovedností potřebných pro nástup do základní školy (od ledna) – v případě zájmu se nahlaste u p. učitelky ve třídě
• placení o.s. Osadníček – převodem z účtu
• O.s. Osadníček - seznámení s výsledky hospodaření, informace o pořízení nových hraček na školní zahradu, nových lehátek a peřinek
• s p. učitelkou si můžete domluvit kdykoliv schůzku
• přineste dětem fotku obličeje na výrobu čmeláčka (nástěnka ve třídě)
• znovuobnovení akvária ve třídě – finanční pomoc od rodičů
• rodiče si odsouhlasili, že všichni zaplatí finanční dar pro třídu na vánoce – který vybíráme do 20. října (z příspěvku plánujeme koupit didaktické pomůcky, sportovní potřeby)
• přineste dětem složku A4 na pracovní listy Školáčka
• přineste dětem sešit na logopedii - A4 nelinkovaný, každý den nosit domů a cvičit
• 1x za 14 dní budou rodiče přítomni logopedického sezení
• můžete přinést dětem hygienické potřeby (seznam na nástěnce v šatně)
• čtvrtek - knížkový den, pátek - hračkový den
• prosím sledujte naše webové stránky: www.msnaosade.cz