INFORMACE PRO RODIČE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK – 13. 9. 2017

 

- RODIČE BYLI SEZNÁMENI S UZAVŘENÍM MŠ 29. 9. 2017, O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH A OMEZENÝM PROVOZEM V DOBĚ OSTATNÍCH PRÁZDNIN

 

- PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MUSÍ PROBÍHAT DO 15. DNE V MĚSÍCI

 

- PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ

 

- DO KONCE ZÁŘÍ PROSÍM UHRAĎTE PLATBU OS OSADNÍČEK – 1 000 Kč

 

- ZMĚNA V ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ – DEN PŘEDEM DO 13:00

 

- PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE POVINNÉ – DENNĚ 8:00 – 12:00, NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE OMLUVIT NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ U UČITELEK

 

- HLASTE ZMĚNY V EVIDENČNÍCH LISTECH (adresy, TELEFONNÍ ČÍSLA, příp. alergie dítěte apod.)

 

- V PŘÍPADĚ ZÁJMU O EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY (děti 5 – 7 let) KONTAKTUJTE UČITELKY

 

- MŠ POSKYTUJE LOGOPEDICKOU PÉČI V RÁMCI PORADNY, MŮŽETE KONTAKTOVAT Mgr. Lucii Němčanskou VE TŘÍDĚ A

 

- SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY – www.msnaosade.cz


- PROVOZ TŘÍDY BERUŠEK JE 7:30 – 16:00, DĚTI SE SCHÁZÍ A ROZCHÁZÍ VE TŘÍDĚ C – ŽLUŤÁSCI

 

- NADÁLE PLATÍ HYGIENICKÉ OPATŘENÍ V PREVENCI PROTI ŽLOUTENCE – IHNED PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY SI DĚTI UMYJÍ RUCE

 

- NEVODIT DO MŠ DĚTI SE ZNÁMKAMI NEMOCI + VŠI

 

- NENECHÁVAT VE SKŘÍŇKÁCH JÍDLO A PITÍ

 

- POKUD DĚTI NEMAJÍ, PŘINESTE JIM DO MŠ PLASTOVÝ PODEPSANÝ HRNÍČEK

 

- DĚTI DO MŠ POTŘEBUJÍ NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (uložené v horní skříňce), VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUV NA POBYT VENKU

 

- OBLEČENÍ VČ. PYŽAMA MUSÍ BÝT PODEPSANÉ

 

- POSKYTNUTÍ HYGIENICKÝCH POTŘEB JE DOBROVOLNÉ smiley ZA TUTO POMOC VELMI DĚKUJEME!

 

- UVÍTÁME JAKÉKOLIV MATERIÁLNÍ DARY DO TŘÍDY – PAPÍRY NA KOPÍROVÁNÍ, VÝTVARNÝ MATERIÁL, ODPADNÍ MATERIÁL DLE MOŽNOSTI RODIČŮ (látky, knoflíky, …) APOD.

 

- OSLAVY NAROZENIN DĚTÍ – MOŽNOST PŘINÉST DO MŠ BALENÉ OBČERSTVENÍ / OVOCE, …

 

- SLEDOVAT NÁSTĚNKY A DVEŘE TŘÍDY – AKTUÁLNÍ INFORMACE

- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ SE PROSÍM OBRAŤTE NA UČITELKY smiley