INFORMACE PRO RODIČE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK – 12. 9. 2018

 

-RODIČE BYLI SEZNÁMENI S UZAVŘENÍM MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH A OMEZENÝM PROVOZEM V DOBĚ OSTATNÍCH PRÁZDNIN – INFORMACE NA NÁSTĚNKÁCH

 

-PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MUSÍ PROBÍHAT DO 15. DNE V MĚSÍCI - INFORMACE NA NÁSTĚNKÁCH; PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ

 

-DO KONCE ZÁŘÍ PROSÍM UHRAĎTE PLATBU OS OSADNÍČEK – 1 000 Kč

 

-ZMĚNA V ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ – DEN PŘEDEM DO 12:00

 

-PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE POVINNÉ – DENNĚ 8:00 – 12:00, NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE OMLUVIT NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ U UČITELEK

 

-KROUŽKY BUDOU ZAJIŠŤOVAT EXTERNÍ FIRMY (ZUMBA, SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY, VĚDA NÁS BAVÍ), ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ;

ANGLIČTINU A PLAVÁNÍ ZAJIŠŤUJE MŠ – PŘIHLAŠOVÁNÍ INDIVIDUÁLNĚ U TŘ. UČITELEK

 

-MŠ POSKYTUJE LOGOPEDICKOU PÉČI V RÁMCI PORADNY, MŮŽETE KONTAKTOVAT Mgr. Lucii Němčanskou VE TŘÍDĚ A

 

-SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY – www.msnaosade.cz

 

 

-PROVOZ TŘÍDY BERUŠEK JE 7:00 – 15:30, DĚTI SE SCHÁZÍ A ROZCHÁZÍ VE TŘÍDĚ C – ŽLUŤÁSCI

 

-NADÁLE PLATÍ HYGIENICKÉ OPATŘENÍ V PREVENCI PROTI ŽLOUTENCE – IHNED PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY SI DĚTI UMYJÍ RUCE

 

-NEVODIT DO MŠ DĚTI SE ZNÁMKAMI NEMOCI + VŠI !

 

-UDRŽOVAT POŘÁDEK VE SKŘÍŇKÁCH DĚTÍ, NENECHÁVAT VE SKŘÍŇKÁCH JÍDLO A PITÍ

 

-DĚTI DO MŠ POTŘEBUJÍ NÁHRADNÍ OBLEČENÍ, VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUV NA POBYT VENKU

 

-OBLEČENÍ VČ. PYŽAMA MUSÍ BÝT PODEPSANÉ !

 

-UVÍTÁME JAKÉKOLIV MATERIÁLNÍ DARY DO TŘÍDY – PAPÍRY NA KOPÍROVÁNÍ, VÝTVARNÝ MATERIÁL, ODPADNÍ MATERIÁL DLE MOŽNOSTI RODIČŮ (látky, knoflíky, …), NEVYUŽITÉ HRAČKY A KNIHY, APOD.

 

-OSLAVY NAROZENIN DĚTÍ – MOŽNOST PŘINÉST DO MŠ BALENÉ OBČERSTVENÍ / OVOCE, …

 

-HLÁSIT ZMĚNY V EVIDENČNÍCH LISTECH ! (adresy, TELEFONNÍ ČÍSLA, příp. alergie dítěte apod.)

 

-SLEDOVAT NÁSTĚNKY A DVEŘE TŘÍDY – AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

 

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ SE PROSÍM OBRAŤTE NA UČITELKY.