INFORMACE PRO RODIČE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK – 13. 9. 2017


- HLASTE ZMĚNY V EVIDENČNÍCH LISTECH

 

- PŘINESTE DĚTEM FOTOGRAFII (cca A5, může být i s celou postavou)

 

- POKUD DĚTI NEMAJÍ, PŘINESTE JIM DO MŠ PLASTOVÝ PODEPSANÝ HRNÍČEK

 

- POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY (děti 5 –7let), KONTAKTUJTE NÁS

 

- DO KONCE ZÁŘÍ PROSÍM UHRAĎTE PLATBU DO OS OSADNÍČEK -  1 000,-Kč.

 

- PŘIVÍTÁME PRO TŘÍDU PAPÍRY NA KOPÍROVÁNÍ, VÝTVARNÝ MATERIÁL, ODPADNÍ MATERIÁL DLE MOŽNOSTÍ RODIČŮ

 

- SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY – www.msnaosade.cz

 

- RODIČE BYLI SEZNÁMENI S UZAVŘENÍM MŠ 29. 9. 2017, O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH A OMEZENÝM PROVOZEM V DOBĚ OSTATNÍCH PRÁZDNIN

 

- PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MUSÍ PROBÍHAT DO 15. V MĚSÍCI

 

- MŠ POSKYTUJE LOGOPEDICKOU PÉČI V RÁMCI PORADNY, MŮŽETE KONTAKTOVAT Mgr. Lucii Němčamskou VE TŘÍDĚ A

- DONÁŠKA HYGIENICKÝCH POTŘEB DO MŠ JE NA BÁZI DOBROVOLNOSTI RODIČŮ ☺. DĚKUJEME.