INFORMACE PRO RODIČE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK – 12. 9. 2018

 

 • HLASTE VČAS VŠECHNY ZMĚNY V EVIDENČNÍCH LISTECH.

 

 • PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ LETOS PROBÍHÁ ELEKTRONICKY NA ADRESE www.krouzky.cz.

 

 • PŘI NAHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ JDOU PO OBĚDĚ A ODHAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE STRAVY V SEŠITKU V ŠATNĚ, POUŽÍVEJTE POUZE ZNAČKU NEBO VS DÍTĚTE.

 

 • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ PROBÍHÁ V DOBĚ OD 8.00 DO 12.00. DĚTI PLNÍCÍ PŘEDŠKOLNÍ POVINNOU DOCHÁZKU OMLOUVEJTE NEJPOZDĚJI DO TŘÍ DNŮ A PÍSEMNĚ DO OMLUVNÉHO LISTU VE TŘÍDĚ. 

 

 • PŘINESTE DĚTEM FOTOGRAFII (cca A5, může být i s celou postavou).

 

 • POKUD DĚTI NEMAJÍ, PŘINESTE JIM DO MŠ PLASTOVÝ PODEPSANÝ HRNÍČEK.

 

 • DO KONCE ZÁŘÍ PROSÍM UHRAĎTE PLATBU DO  SPOLKU OSADNÍČEK -  1 000,-Kč.

 

 • PŘIVÍTÁME PRO TŘÍDU PAPÍRY NA KOPÍROVÁNÍ, VÝTVARNÝ MATERIÁL, ODPADNÍ MATERIÁL DLE MOŽNOSTÍ RODIČŮ.

 

 

 • RODIČE BYLI SEZNÁMENI S UZAVŘENÍM MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH A OMEZENÝM PROVOZEM V DOBĚ OSTATNÍCH PRÁZDNIN.

 

 • PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO MUSÍ PROBÍHAT DO 15. V MĚSÍCI.

 

 • MŠ POSKYTUJE LOGOPEDICKOU PÉČI V RÁMCI PORADNY, MŮŽETE KONTAKTOVAT Mgr. Lucii Němčamskou VE TŘÍDĚ „A“.