Školní kuchyně

 

Přihlašování / odhlašování dětí na stravu

 

Přihlašování i odhlašování dětí je nutné oznámit den předem do 13:00 hodin:
1) osobně do sešitu v šatně MŠ
2) telefonicky na tel č. 545 240 463, 733 111 314 (stačí SMS)

 

Na pozdější písemné odhlašování (po 13.00 hod.) nebude brán zřetel, protože poslední kontrola sešitu je ve 13.00 hodin.

 

V případě onemocnění dítěte je možné odebrat oběd pouze první den nemoci a to do čistého jídlonosiče. Obědy se vydávají v kuchyni MŠ v 11:15 hod. Jídlo vydávané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě a nelze ho dlouhodobě uchovávat!

 

Od 1. 9. 2017 je vedoucí stravování paní Bc. Eva Noélia Sobotíková, DiS.

 

Pokladní hodiny vedoucí stravování:

Středa 8.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.