Školní kuchyně

 

Odhlašování obědů:

 

Oběd na následující den můžete odhlásit: 


1) telefonicky do 12.00 hod.

(na tel č. 541 241 333, 733 111 314 (stačí SMS)

2) osobně u třídní učitelky 

 

Na pozdější odhlašování (po 12.00 hod.) nebude brán zřetel. 

 

V případě onemocnění dítěte je možné odebrat oběd pouze první den nemoci a to do čistého jídlonosiče. Obědy se vydávají v kuchyni MŠ v 11:15 hod. Jídlo vydávané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě a nelze ho dlouhodobě uchovávat!

 

Od 1. 11. 2018 je vedoucí stravování paní Daniela Hauke (tel. číslo: 541 241 332)

 

Pokladní hodiny vedoucí stravování:

úterý 8.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.

 

Informace o stravování a o platbách stravného Vám podá vedoucí ŠJ ve dnech:
pondělí 8.00 – 13.00
úterý 8.30 - 16.30 (pokladní hodiny 8.30 – 12.00 a 12.30 - 16.30)
středa 8.00 - 13.00
čtvrtek 8.00 – 13.00
pátek 8.00 – 11.30