Školní kuchyně

 

Odhlašování obědů:

 

Oběd na následující den můžete odhlásit: 


1) telefonicky do 12.00 hod.

(na tel č. 545 240 463, 733 111 314 (stačí SMS)

2) osobně u třídní učitelky 

 

Na pozdější odhlašování (po 12.00 hod.) nebude brán zřetel. 

 

V případě onemocnění dítěte je možné odebrat oběd pouze první den nemoci a to do čistého jídlonosiče. Obědy se vydávají v kuchyni MŠ v 11:15 hod. Jídlo vydávané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě a nelze ho dlouhodobě uchovávat!

 

Od 1. 9. 2017 je vedoucí stravování paní Bc. Eva Noélia Sobotíková, DiS.

 

Pokladní hodiny vedoucí stravování:

Středa 8.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.