Platba zájmových kroužků (2016/17):

  • Hudebně pohybový kroužek - středa: p. uč. Zichová , cena za leden - květen 600 Kč

 

  • Sportík - úterý: p. uč. Gromszká, cena za leden - květen 600 Kč

 

  • Keramika - pondělí: p. uč. Kousalová cena za leden - květen 700 Kč

                 středa: p. uč. Dvořáková cena za leden - květen 700 Kč

 

  • Angličtina - zdarma

 

Kroužky je nutné uhradit nejpozději do 20. 1. 2017 u vedoucí stravování, paní Mileny Vašíčkové (pokladní hodiny - pondělí 6.30 - 12.00 a 12.30 - 16.30)

 

 

Platba školného:

Lze provést převodem z účtu, poštovní poukázkou typu "A", výjmečně hotově v pokladně MŠ.

částka: 550 Kč

Do 15. dne v měsíci na účet MŠ 117036621/0100

variabilní symbol: číslo dítěte

odesílatel: jméno a příjmení dítěte, bydliště

 

 

Platba stravného:

Lze provést převodem z účtu, poštovní pokázkou typu "A", vyjmečně hotově v pokladně MŠ.

částka (záloha): 700 Kč (800 Kč - děti s odkladem školní docházky)

Do 15. dne v měsíci na účet MŠ 43-3501250247/0100

variabilní symbol: číslo  dítěte

odesílatel: jméno a příjmení dítěte, bydliště

 

 

Členský příspěvek - Osadníček spolek:

1000 Kč ročně za první dítě umístěné v MŠ NA OSADĚ

600 Kč za druhé (a další) dítě umístěné v MŠ NA OSADĚ

 

Číslo bankovního účtu: 2200299798/2010

Variabilní symbol: variabilní symbol dítěte přidělený pro platby v MŠ