Platba zájmových kroužků (2018/2019):   

Věda nás baví  1290,-                        

(14 lekcí)

 

Zumba  850,-                         

(15 lekcí)

 

Sportovní a míčové hry  850,-                          

(15 lekcí)

 

Angličtina - zdarma

 

 

Platba školného:

Lze provést převodem z účtu, poštovní poukázkou typu "A", výjmečně hotově v pokladně MŠ.

částka: 550 Kč

Do 15. dne v měsíci na účet MŠ 117036621/0100

variabilní symbol: číslo dítěte

odesílatel: jméno a příjmení dítěte, bydliště

 

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.

§ 123 odst. 2 zákona 561/2014 Sb. – školský zákon, který nabývá účinnost od 1. 9. 2017 - vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

 

Platba stravného:

Lze provést převodem z účtu, poštovní pokázkou typu "A", vyjmečně hotově v pokladně MŠ.

částka (záloha): 700 Kč (800 Kč - děti s odkladem školní docházky)

Do 15. dne v měsíci na účet MŠ 43-3501250247/0100

variabilní symbol: číslo  dítěte

odesílatel: jméno a příjmení dítěte, bydliště

 

 

Členský příspěvek - Osadníček spolek:

1000 Kč ročně za dítě umístěné v MŠ NA OSADĚ

600 Kč ročně za druhé (a další) ditě umístěné v MŠ NA OSADĚ

 

Číslo bankovního účtu: 2200299798/2010

Variabilní symbol: variabilní symbol dítěte přidělený pro platby v MŠ