Platba zájmových kroužků (2017/2018):

  • Hudebně pohybový kroužek - cena za říjen - prosinec 400 Kč 

                                           cena za leden - květen 600 Kč

 

  • Sportík - cena za říjen - prosinec 400 Kč

             cena za leden - květen 600 Kč

 

  • Keramika - cena za říjen - prosinec 500 Kč

                 cena za leden - květen 700 Kč

 

  • Angličtina - zdarma

 

Kroužky je nutné uhradit nejpozději do 19. 1. 2018 u vedoucí stravování paní Sobotíkové (pokladní hodiny: Středa 8.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.).

 

 

Platba školného:

Lze provést převodem z účtu, poštovní poukázkou typu "A", výjmečně hotově v pokladně MŠ.

částka: 550 Kč

Do 15. dne v měsíci na účet MŠ 117036621/0100

variabilní symbol: číslo dítěte

odesílatel: jméno a příjmení dítěte, bydliště

 

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.

§ 123 odst. 2 zákona 561/2014 Sb. – školský zákon, který nabývá účinnost od 1. 9. 2017 - vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

 

Platba stravného:

Lze provést převodem z účtu, poštovní pokázkou typu "A", vyjmečně hotově v pokladně MŠ.

částka (záloha): 700 Kč (800 Kč - děti s odkladem školní docházky)

Do 15. dne v měsíci na účet MŠ 43-3501250247/0100

variabilní symbol: číslo  dítěte

odesílatel: jméno a příjmení dítěte, bydliště

 

 

Členský příspěvek - Osadníček spolek:

1000 Kč ročně za dítě umístěné v MŠ NA OSADĚ

600 Kč ročně za druhé (a další) ditě umístěné v MŠ NA OSADĚ

 

Číslo bankovního účtu: 2200299798/2010

Variabilní symbol: variabilní symbol dítěte přidělený pro platby v MŠ