Platba stravného

 

1) převodem na účet MŠ

    č. účtu – 43-3501250247/0100

 

2)  hotově u vedoucí školní kuchyně

     vždy 15. den v měsíci - VÝJIMEČNĚ

 

3) poštovní  poukázkou  typu „ A „ na účet MŠ

Účel platby :             obědy

Částka ( záloha ) :    700,- Kč (800,- Kč)

Číslo účtu :               43-3501250247/0100

Variabilní symbol :    číslo dítěte

Konstantní symbol :  -

Odesílatel :               jméno dítěte, bydliště

 

VÝŠE ÚHRADY:

700,- Kč (děti od 3-6 let)

800,- Kč (děti s odkladem školní docházky)

 

Informace o stravování a o platbách stravného Vám podá vedoucí ŠJ ve dnech:

Středa 8.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.

 

RODIČE UHRADÍ STRAVNÉ DO 15. DNE V MĚSÍCI. NEUHRAZENÉ ( NEBO POZDNÍ ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ!

 

 

VÝŠE STRAVNÉHO děti 3-6 let děti 7 let
svač. ráno 7,- 7,-
oběd 20,- 24,-
svač. odpoledne 6,- 6,-
celý den 33,- 37,-

   
 
Děti, které dovrší v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018  7 let, platí  vyšší částku za stravné.

 

Platnost od 1. 9. 2017