Školka na Staré Osadě

O naší mateřské škole

Zřizovatelem MŠ je Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice.
Od 1.7.1994  je škola v právní subjektivitě.
Mateřská škola leží v klidném prostředí na okraji panelového sídliště, poblíž dopravního uzlu městské dopravy, což umožňuje rychlé spojení do středu města.
Školu obklopuje zahrada se vzrostlou zelení, kterou využíváme po celý rok.
Budova je dvoupavilonová s šesti třídami a vlastní kuchyní. Ve velkém pavilonu jsou umístěny tři třídy motýlků – MODRÁSCI, ŽLUŤÁSCI, BĚLÁSCI věkově smíšené. V malém pavilonu je umístěna speciální třída logopedická - ČMELÁČCI, dále pak jedna třída běžná – VČELIČKY. V posledním pavilonu je umístěna třída BERUŠEK.
Ve čtyřech běžných třídách je zapsáno 25 dětí ve věku od 3 – do 6 let, v jedné dětí 20.
Od školního roku 2007/08 byla nově otevřena speciální třída logopedická, která se naplňuje do počtu 14 dětí. V rámci zajištění speciální logopedické péče spolupracuje mateřská škola se SPC Veslařská.
Naše mateřská škola se rovněž zabývá individuální integrací dětí s postižením do běžné třídy MŠ.
Spolupracujeme i s příslušným SPC, PPP Kohoutova a se spádovou ZŠ Gajdošova, kam odchází převážná část dětí do první třídy.
V mateřské škole pracuje dohromady 22 zaměstnanců. Předškolní vzdělávání zajišťuje 13 kvalifikovaných pedagogů (podle potřeby i pedagogické asistentky).

top