Edukativně stimulační skupiny

 

Jde o zařazení dítěte do skupiny, kde s dětmi pracují dvě paní učitelky podle speciálně upraveného programu. Tento program je zaměřený na prevenci a podchycení obtíží ve vývoji dítěte před vstupem do ZŠ. Významně pomáhá rodičům při rozhodování o odkladu školní docházky.

 

Skupiny začnou od ledna vždy 1x týdně v odpoledních hodinách

a účastní se jich vždy dítě s rodičem !

 

Rodiče mají možnost vidět své dítě při práci, porovnat jeho výkon a zvážit vhodnost vstupu do ZŠ, případně včas podchytit některé nedostatky.

 

Program má dohromady deset lekcí a rodiče si ho budou částečně hradit.

 

 

Zájemci se  mohou přihlásit u  paní učitelky ve své třídě.