Doplňkový program

 

Mateřská škola NA OSADĚ nabízí rozmanitý doplňkový program. Po celý rok organizujeme kulturní akce (viz Kulturní akce). Vzhledem k tomu, že v naší mateřské škole pracují  kvalifikované učitelky, které jsou schopny rozšířit nabídku o další zájmové činnosti, můžeme podpořit  talent a zájem dětí v aktuálních kroužcích: Hudebně pohybový kroužek, Sportík, Keramika - práce s keramickou hlínou a jiné výtvarné techniky, Angličtina – seznamování s anglickým jazykem. Naše děti mají možnost každým rokem využít nabídku plavání. Spolu s rodiči mohou navštěvovat edukativně stimulační skupiny, které jsou určeny pro děti předškolního věku.